Söka planerad vård i Finland | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Söka planerad vård i Finland

I Finland finns det offentliga och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster. Du kan komma till Finland från ett annat land för att söka planerad vård här inom den privata hälso- och sjukvården utan förhandstillstånd. Om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-land, kan du söka planerad vård på eget initiativ också inom den offentliga hälso- och sjukvården. För specialiserad sjukvård behöver du en remiss.

Du måste själv ta reda på ett lämpligt vårdställe och utreda dina möjligheter att få vård i Finland. Om du söker planerad vård utan förhandstillstånd betalar du själv alla kostnader för vården. Du kan inte få ersättning för kostnaderna från FPA om du är sjukförsäkrad i något annat land än Finland och Finland inte annars heller ansvarar för dina sjukvårdskostnader.

Att söka planerad vård i Finland med förhandstillstånd

Du kan också få vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland om du har ett förhandstillstånd som bosättningslandet beviljat. Med förhandstillstånd avses blankett E112 eller S2 som ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland beviljat. Andra förhandstillstånd godkänns inte i Finland.

Om du har förhandstillstånd betalar du för vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland motsvarande klientavgift som de som bor i kommunen. Du måste själv ta reda på ett lämpligt vårdställe och utreda dina möjligheter att få vård i Finland.

Om bosättningslandet beviljat dig förhandstillstånd för vård inom den privata hälso- och sjukvården, kan du söka ersättning för kostnaderna hos FPA med blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r (pdf).

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021