Ansök så här ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här söker du ersättning för sjukvård som getts utomlands och förhandstillstånd att söka planerad vård utomlands

 1. Så här söker du ersättning för kostnaderna för vård som getts utomlands
 2.  Så här begär du förhandsbesked om ersättning för planerad vård på eget initiativ 
  • fyll i ansökningsblanketten Förhandsbesked om Ersättning för sjukvård som ges utomland, SV 134r (pdf)
  •  bifoga till ansökan 
   •  en utredning om den vård som ges av den läkare som vårdar dig utomlands 
   • en remiss, om remiss behövs för motsvarande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland
 3.  Så här ansöker du om förhandstillstånd att söka planerad vård utomlands

Skicka ansökan i MittFPA: 

 • Spara den ifyllda ansökan och nödvändiga bilagor på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format. Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
 •  Logga in i MittFPA och gå till Gör ansökan.
 • Välj Sjukvård och läkemedel och därefter Ansök om sjukvårds- eller läkemedelsersättning.
 • Välj filerna på din dator eller mobila enhet och klicka på Skicka. 
 •  När du skickar ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
 • Du kan också skicka in ansökan per post. Underteckna ansökan och skicka den med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

 Ansökningstid

Kom ihåg att söka ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands inom 6 månader från det att du betalat för vården. 

Begär ett förhandsbesked och ansök om förhandstillstånd i god tid innan du söker planerad vård. FPA behöver tid för att kunna avgöra ansökan eftersom FPA begär de nödvändiga uppgifterna av den offentliga hälso- och sjukvården.
 

 

Senast ändrad 27.4.2023