Stadigvarande flyttning utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stadigvarande flyttning utomlands  

Flyttning till ett EU- eller EES-land eller Schweiz

Utbetalningen av folkpensionen fortsätter om du flyttar till ett EU- eller EES-land eller till Schweiz.

Flyttning till ett land med vilket Finland har ingått överenskommelse om social trygghet

Om du flyttar till ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland, fortsätter utbetalningen av de pensioner från FPA som omfattas av överenskommelsen på vissa villkor.

Överenskommelserna med Förenta Staterna, Kanada, Chile och Israel gäller ålderspensioner och familjepensioner. Utbetalningen av pension förutsätter att du har bott i Finland minst 3 år sedan du fyllde 16 år. Om du flyttar till Förenta Staterna eller Kanada, kan också utbetalningen av en sjukpension som är under utbetalning fortgå.

Om du flyttar till Australien ändras beloppet av din pension eftersom Australien beaktar grundpension som det andra avtalslandet betalar som inkomst.

Flyttning till något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland

Om du flyttar till något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland, betalas folkpensionen i högst ett år. Utbetalningen av pensionen avbryts dock från ingången av månaden efter flyttningen utomlands, om du inte har bott i Finland i minst ett år omedelbart före flyttningen utomlands.

Pensionsjustering

Folk- och familjepensionerna justeras med två års mellanrum. Returnera den svarsblankett som du fått till FPA i tid så att inte utbetalningen av pensionen avbryts.

Betalning av pension

Om en pension betalas från ett EU- eller EES-land till ett annat, kan du utöver bankernas serviceavgifter bli tvungen att betala överföringskostnaderna. För att du ska få in pensionen på ditt konto utan extra kostnader ska du meddela FPA BIC-koden för banken i bosättningslandet och IBAN-kontonumret för ditt konto i den banken. Du kan också få din pension betalad till ett finskt konto.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?