Tillfällig vistelse utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Tillfällig vistelse utomlands

Om du vistas utomlands tillfälligt (dvs. mindre än 6 månader), betalas pensioner och barnförhöjning från FPA på normalt sätt under utlandsvistelsen. Du måste dock anmäla utlandsvistelsen till FPA.

Man kan få garantipension och bostadsbidrag för pensionstagare endast om vistelsen utomlands är tillfällig. Bostadsbidrag för pensionstagare betalas endast för kostnader för en stadigvarande bostad i Finland.

Arbetspensionsanstalterna betalar arbetspension utan begränsningar. Om du har tjänat in arbetspension i Finland kan du läsa mer på webbplatsen arbetspension.fi.

Läs mer

Senast ändrad 19.2.2024

Vad tycker du om sidan?