Universitetsstudier | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Den maximala stödtiden vid universitetsstudier

Din maximala stödtid beror på examens omfattning och när du närvaroanmält dig för första gången vid en högskola.

Lägre och högre högskoleexamen

Om du studerar för att avlägga både lägre och högre högskoleexamen får du studiestöd till en början för att avlägga den lägre högskoleexamen. När du avlagt lägre högskoleexamen kan du få studiestöd för högre högskoleexamen.

Även om du beviljas studiestöd separat för lägre och högre högskoleexamen kan du få stöd högst för den maximala stödtid som motsvarar deras sammanlagda omfattning. Om du använder många stödmånader för att avlägga lägre högskoleexamen har du färre stödmånader kvar för att avlägga högre högskoleexamen.

Om du använder få stödmånader för att avlägga den lägre examen har du till din användning alla stödmånader för den högre examen. Stödmånader som blivit över från den lägre högskoleexamen kan däremot inte förlänga den maximala stödtiden för den högre examen.

Om du tidigare haft studiestöd för högskolestudier dras de högskolestödmånader som du förbrukat tidigare av

 • från den maximala stödtiden enligt den sammanlagda omfattningen av de examina som ska avläggas, om du inte har avlagt en högskoleexamen, eller
 • från 54, 64 eller 70 stödmånader, om du har avlagt en högskoleexamen. Läs mer om att avlägga flera högskolestudier.

Resterande stödmånader för högskolestudier används för att avlägga lägre högskoleexamen. För att avlägga lägre högskoleexamen kan du ändå högst få det antal stödmånader som motsvarar studiernas omfattning.

Hur många stödmånader du kan beviljas för högre högskoleexamen vet man först när du har avlagt lägre högskoleexamen.

Exempel: de första högskolestudierna har inletts 1.8.2014–31.7.2017

En studerande avlägger studier för att avlägga lägre och högre högskoleexamen. Hon kan använda 32 stödmånader för den lägre examen (180 sp) och 23 stödmånader för den högre examen (120 sp), men sammanlagt högst 50 stödmånader.

Hon har tidigare använt 17 stödmånader för högskolestudier som hon avbrutit. För att avlägga den lägre examen kan hon få 32 stödmånader. Den studerande använder 27 stödmånader för att avlägga sin lägre examen. För att avlägga den högre examen kan hon få bara de 6 månader som finns kvar (50 - 17 - 27 = 6).

Läs mer om studiestöd för lägre och högre högskoleexamen.

De första högskolestudierna har inletts 1.8.2017 eller senare

Den maximala stödtiden för dina studier bestäms enligt examens omfattning på följande sätt:

 • Varje läsår, dvs. studier som motsvarar 60 studiepoäng, berättigar till 9 månaders stöd.
 • Ett halvt läsår, dvs. studier som motsvarar 30 studiepoäng, berättigar till 5 månaders stöd om de föregås eller följs av ett helt läsår.
 • Då du beräknat stödtiden enligt detta får du den maximala stödtiden genom att addera ytterligare 3 månader.
Maximal stödtid, om du avlägger både lägre och högre högskoleexamen
Examen och omfattning (lägre + högre = sammanlagt)Maximal stödtid för lägre högskoleexamen, antal månaderMaximal stödtid för högre högskoleexamen, antal månaderMaximal stödtid, sammanlagt antal månader
den vanligaste universitetsexamen (180 + 120 = 300 sp)302148
magisterexamen i psykologi eller musik (180 + 150 = 330 sp)302653
magisterexamen i bildkonst (210 + 120 = 330 sp)352153
veterinärmedicine licentiatexamen (180 + 180 = 360 op)303057
odontologie licentiatexamen* (330 sp)53
medicine licentiatexamen* (360 sp)57

* För odontologie och medicine licentiatexamen avläggs ingen separat lägre högskoleexamen. Du kan därför beviljas studiestödet på en och samma gång för hela den maximala stödtiden.

Maximistödtiden är 57 stödmånader också när du avlägger

 • en examen vid ett universitet som omfattar minst 360 studiepoäng,
 • flera examina vid ett universitet som tillsammans omfattar minst 360 studiepoäng,
 • en examen vid en utländsk högskola och den normala studietiden är minst 6 läsår, eller
 • flera examina vid en utländsk högskola och den sammanlagda normala studietiden är minst 6 läsår.

Exempel

Din maximala stödtid för en lägre högskoleexamen är 30 stödmånader (180 sp) och för högre högskoleexamen 21 stödmånader (120 sp), sammanlagt ändå högst 48 stödmånader.

Om du för att avlägga den lägre examen använder högst 27 stödmånader kan du för den högre examen få alla de 21 stödmånaderna. Om du använder alla 30 stödmånader för lägre examen, får du 18 stödmånader för högre examen.

Maximal stödtid, om du avlägger endast lägre eller endast högre högskoleexamen
ExamenStudiernas omfattning, studiepoängDen målsatta tiden, läsårMaximal stödtid, månader
högre högskoleexamen som ordnas genom internationellt samarbete60112
högre högskoleexamen som ordnas genom internationellt samarbete901,517
den vanligaste högre högskoleexamen120221
högre högskoleexamen i psykologi eller musik1502,526
vanligaste lägre högskoleexamen eller högre högskoleexamen i veterinärmedicin180330
kandidatexamen i bildkonst2103,535

De första högskolestudierna har inletts 1.8.2014–31.7.2017

Den maximala stödtiden för dina studier bestäms enligt examens omfattning på följande sätt:

 • Varje läsår, dvs. studier som motsvarar 60 studiepoäng, berättigar till 9 månaders stöd.
 • Ett halvt läsår, dvs. studier som motsvarar 30 studiepoäng, berättigar till 5 månaders stöd om de föregås eller följs av ett helt läsår.
 • Då du beräknat stödtiden enligt detta får du den maximala stödtiden genom att addera ytterligare 5 månader.
Maximal stödtid, om du avlägger både lägre och högre högskoleexamen
Examen och omfattning (lägre + högre = sammanlagt)Maximal stödtid för lägre högskoleexamen, antal månaderMaximal stödtid för högre högskoleexamen, antal månaderMaximal stödtid, sammanlagt antal månader
den vanligaste universitetsexamen (180 + 120 = 300 sp)322350
magisterexamen i psykologi eller musik (180 + 150 = 330 sp)322855
magisterexamen i bildkonst (210 + 120 = 330 sp)372355
veterinärmedicine licentiatexamen (180 + 180 = 360 op)323259
odontologie licentiatexamen*  (330 sp)55
medicine licentiatexamen* (360 sp)59
examen med huvudämne i asiatiska och afrikanska språk och kulturer (180 + 120 = 300 sp)322355 + 9**

 
 * För odontologie och medicine licentiatexamen avläggs ingen separat lägre högskoleexamen. Du kan därför beviljas studiestödet på en och samma gång för hela den maximala stödtiden.

** Ansök i form av tilläggsstöd för den normala studietiden. För att tilläggsstöd ska kunna beviljas krävs ingen särskild orsak.

Exempel

Din maximala stödtid för en lägre högskoleexamen är 32 stödmånader (180 sp) och för högre högskoleexamen 23 stödmånader (120 sp), sammanlagt högst 50 stödmånader.

Om du för att avlägga den lägre examen använder högst 27 stödmånader kan du för den högre examen få alla de 23 stödmånaderna. Om du använder alla 32 stödmånader för lägre examen, får du 18 stödmånader för högre examen.

Maximal stödtid, om du avlägger endast lägre eller endast högre högskoleexamen
ExamenStudiernas omfattning, studiepoängDen målsatta tiden, läsårMaximal stödtid, månader
den vanligaste högre högskoleexamen120223
högre högskoleexamen i psykologi eller musik1502,528
den vanligaste lägre högskoleexamen eller högre högskoleexamen i veterinärmedicin180332
kandidatexamen i bildkonst2103,537

 

De första högskolestudierna har inletts före 1.8.2014: studier som inletts 1.8.2011 eller senare

Den maximala stödtiden för dina studier bestäms enligt examens omfattning på följande sätt:

 • Varje läsår, dvs. studier som motsvarar 60 studiepoäng, berättigar till 9 månaders stöd.
 • Ett halvt läsår, dvs. studier som motsvarar 30 studiepoäng, berättigar till 5 månaders stöd om de föregås eller följs av ett helt läsår.
 • Då du beräknat stödtiden enligt detta får du den maximala stödtiden genom att addera ytterligare 10 månader.
Maximal stödtid då du avlägger lägre och högre högskoleexamen

Examen och omfattning (lägre + högre = sammanlagt)

Maximal stödtid för lägre högskoleexamen, antal månaderMaximal stödtid för högre högskoleexamen, antal månaderMaximal stödtid, sammanlagt antal månader
den vanligaste universitetsexamen (180 + 120 = 300 sp)372855
magisterexamen i psykologi eller musik (180 + 150 = 330 sp)373360
magisterexamen i bildkonst (210 + 120 = 330 sp)422860
veterinärmedicine licentiatexamen (180 + 180 = 360 sp)373764
odontologie licentiatexamen* (330 sp)60
medicine licentiatexamen* (360 sp)64
examen med huvudämne i asiatiska och afrikanska språk och kulturer (180 + 120 = 300 sp)372864

 * För odontologie och medicine licentiatexamen avläggs ingen separat lägre högskoleexamen. Du kan därför beviljas studiestödet på en och samma gång för hela den maximala stödtiden.

Exempel

Din maximala stödtid för en lägre högskoleexamen är 37 stödmånader (180 sp) och för högre högskoleexamen 28 stödmånader (120 sp), sammanlagt 55 stödmånader.

Om du för att avlägga den lägre examen använder högst 27 stödmånader kan du för den högre examen få alla de 28 stödmånaderna. Om du använder alla 37 stödmånader för lägre examen, får du 18 stödmånader för högre examen.

Maximal stödtid, om du avlägger endast lägre eller endast högre högskoleexamen
ExamenStudiernas omfattning, studiepoängDen målsatta tiden, läsårMaximal stödtid
högre högskoleexamen för utlänningar901,524
den vanligaste högre högskoleexamen120228
högre högskoleexamen i psykologi eller musik1502,533
lägre högskoleexamen eller högre högskoleexamen i medicin eller veterinärmedicin180337
kandidatexamen i bildkonst2103,542