Återbetalning och indrivning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Återbetalning och indrivning

FPA återkräver förmåner som betalats ut felaktigt.

Dessutom

  • driver FPA in underhållsbidragsskulder när den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag och FPA betalar eller har betalat underhållsstöd
  • sköter FPA indrivningen av borgensfordran på studielån som har betalats till banken utifrån statsgarantin
  • driver FPA in obetalda hälsovårdsavgifter för högskolestuderande
  • driver FPA in skulder som baserar sig på dom, så som skadestånd.

Indrivningen sköts av FPA:s indrivningscenter. Kontakta indrivningscentret när du vill komma överens om en betalningsplan eller har andra frågor som gäller indrivning.

Så här sköter du ärenden som gäller indrivning i MittFPA

I MittFPA kan du sköta nästan alla dina ärenden som gäller indrivning. Logga in i MittFPA med dina bankkoder eller mobilcertifikat.

Skicka en utredning gällande återkravet

Du kan skicka ett meddelande i MittFPA där du redogör för din syn på indrivningen, det vill säga svarar på hörandet. Du kan också lämna in ett förslag om betalningen av din skuld. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet.

Kontrollera beloppet och förfallodagen

I MittFPA kan du kontrollera beloppet av den skuld som drivs in, vilken förfallodagen är och betalningsuppgifterna för skulden.

Du ser de förmåner, den underhållsbidragsskuld, de borgensfordringar för studielån och de hälsovårdsavgifter för högskolestuderande som ska drivas in. Alla indrivningsärenden, till exempel indrivning av rättegångskostnader, kan inte ses i MittFPA.

Föreslå en avbetalningsplan

I MittFPA kan du föreslå avbetalning av ett förmånsbelopp som återkrävs och av en borgensfordran på studielån som drivs in.

På förstasidan i MittFPA ser du dina indrivningsärenden. Välj på förstasidan det ärende för vilket du vill föreslå avbetalning och välj sedan Föreslå en betalningsplan.

Indrivning av underhållsbidragsskuld och betalningsbefrielse

I MittFPA kan du skicka ett meddelande där du föreslår en betalningsplan för en underhållsbidragsskuld som drivs in. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet.

I MittFPA kan du också ansöka om befrielse från att betala en underhållsbidragsskuld. Läs närmare anvisningar på sidan Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld.

Läs mer

Senast ändrad 11.5.2023

Vad tycker du om sidan?