Indrivning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Indrivning

I e-tjänsten MittFPA kan du sköta nästan alla dina ärenden som gäller indrivning. Läs anvisningarna på Så här sköter du ärenden som gäller indrivning.

FPA:s indrivningscenter betjänar kunderna i ärenden som gäller indrivning.

Förmåner

FPA återkräver förmåner som betalats ut felaktigt eller utan grund. Meddela i tid om förändringar i dina förhållanden som inverkar på förmånerna så att inte förmånen betalas ut felaktigt.

Om förmån har betalats ut felaktigt

Återkrav av förmåner

Borgensfordran på studielån

Studielånet är ett lån som garanteras av FPA. Om du inte betalar låneamorteringarna eller räntorna till banken i tid, säger banken upp studielånet och FPA betalar ditt studielån till banken. Sedan driver FPA in hela det belopp som betalats till banken, dvs. borgensfordran på studielån, av dig.

Indrivning av borgensfordran på studielån

Hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Studerande vid yrkeshögskolor och universitet ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften i tid överförs avgiften till FPA:s indrivningscenter för indrivning.

Indrivning av hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Underhållsbidragsskuld

Om den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag och FPA därför betalar underhållsstöd till den förälder som bor med barnet, överförs de obetalda underhållsbidragsposterna till indrivning hos FPA.

Indrivning av underhållsbidragsskuld

Hjälp vid skuldproblem

Om du behöver hjälp vid skuldproblem kan du kontakta rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning (oikeus.fi) eller Garantistiftelsen (takuusaatio.fi).

Läs mer

Två personer på en sten.

Indrivningsbrev från FPA? 7 frågor om betalning av skulder till FPA

Ett indrivningsbrev från FPA kan väcka oro. Skulden behöver inte betalas på en gång, utan du kan föreslå en betalningsplan för den.

Läs artikeln (mittiallt.fi)
Senast ändrad 16.4.2024