Universitetsstudier före 2011 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studier som inletts före 1.8.2011

Den maximala stödtiden för dina studier bestäms enligt den målsatta studietiden för din examen enligt följande:

  • Studier som motsvarar ett läsår, dvs. 60 studiepoäng, berättigar till 9 månaders stöd.
  • Studier som följer på de hela läsåren och som motsvarar ett halvt läsår, dvs. 30 studiepoäng, berättigar till 5 månaders stöd.
  • Då du beräknat stödtiden enligt detta får du den maximala stödtiden genom att addera ytterligare 10 månader.
Maximal stödtid, om du avlägger både lägre och högre högskoleexamen
ExamenStudiernas omfattning, studiepoängDen målsatta tiden, läsårMaximal stödtid, månader
alla universitetsexamina förutom de nedan nämnda300555
examina vars huvudämne är asiatiska och afrikanska språk och kulturer 300564
magisterexamen i psykologi, musik eller bildkonst3305,560
medicine eller veterinärmedicine licentiatexamen360664

 

Maximal stödtid, om du avlägger endast lägre eller endast högre högskoleexamen
ExamenStudiernas omfattning, studiepoängDen målsatta tiden, läsårMaximal stödtid, månader

högre högskoleexamen för utlänningar

901,524
den vanligaste högre högskoleexamen120228
högre högskoleexamen i psykologi eller musik1502,533
lägre högskoleexamen eller högre högskoleexamen i medicin eller veterinärmedicin180337
kandidatexamen i bildkonst2103,542

Om du inlett dina studier läsåret 2004–2005 eller tidigare kan du i regel få studiestöd för 55 månader. För vissa högre högskoleexamina är den maximala stödtiden 60 eller 65 månader och för lägre högskoleexamina 33 eller 36 månader.

Senast ändrad 28.9.2023