Kommunikationskurs för personer som haft stroke | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Kommunikationsrehabilitering för personer som haft stroke 

Kommunikationsrehabilitering lämpar sig för dig, om du har haft en stroke och du som en följd av det har medelsvår eller svår afasi och

  • det när kursen börjar har gått minst 3 månader men mindre än 3 år sedan du insjuknade
  • det när kursen börjar har gått minst 1 månad sedan du återvände hem (eller till ditt servicehus) från vårdenheten
  • en talterapeut har bedömt din situation och du behöver särskilt stöd för att träna dig i att kommunicera
  • du klarar av att fungera tillräckligt självständigt, exempelvis att röra dig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans 
  • du orkar delta i det rehabiliteringsprogram som ingår i kursen (ungefär 5 timmar per dag).

Kursen lämpar sig inte för den som har en sådan nedsättning av funktionsförmågan som avsevärt försvårar rehabiliteringsprocessen, stor trötthet eller en svår sjukdom som förhindrar deltagande i kursen, eller för den som behöver tolkning till och från ett främmande språk för att kunna kommunicera under kursen.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”kommunikationsrehabilitering”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal. I rehabiliteringen för klienten och den närstående ingår dagligen intensiv handledning av en talterapeut.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 15 dygn och den genomförs i perioder på 5 dygn. En vuxen närstående som dagligen är närvarande i din vardag deltar i rehabiliteringen tillsammans med dig under hela rehabiliteringstiden. Det är nödvändigt att en närstående deltar i kursen. Ni kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen. 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i neurologi
  • två talterapeuter
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en fysioterapeut.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2023

Vad tycker du om sidan?