Rehabiliteringskurser för personer som haft stroke | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurser för personer som haft stroke

FPA ordnar rehabiliteringskurser för vuxna som haft stroke. Rehabiliteringen är multiprofessionell och den genomförs i grupp.
På en kurs för personer som haft stroke får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som en stroke medför och för att kunna lösa praktiska problem. För att delta i en kurs behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.
För vuxna som haft stroke ordnas det fyra olika slag av kurser:

Läs mer