Så här ansöker du om studielånskompensation | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om studielånskompensation

Oftast behöver du inte själv ansöka om studielånskompensation. När du avlagt din högskoleexamen sänder FPA ett beslut om studielånskompensation till dig före slutet av följande termin.

Kom ihåg!

Om du vill ha studielånskompensation på basis av en lägre högskoleexamen vid universitet måste du ansöka om den själv.

Du ska meddela FPA om du avlagt en högskoleexamen utomlands. Om du vill ha studielånskompensation för en lägre högskoleexamen som du avlagt utomlands måste du både meddela FPA om din examen och ansöka om studielånskompensationen.

Om du inte haft studielån under dina högskolestudier sänder FPA inte något beslut till dig. Det är ändå möjligt att du förbrukat din rätt att få studielånskompensation. Kontrollera dina uppgifter i MittFPA.

Exempel: När får du ett beslut om studielånskompensation?

Om du avlagt en högskoleexamen i maj 2024 får du ett beslut om kompensationen senast i december 2024.

Läs mer om studielånskompensationens utbetalning.

Lägre högskoleexamen vid universitet

Om du avlägger lägre högskoleexamen vid universitet kan du själv avgöra ifall du ansöker om studielånskompensation eller om du utnyttjar kompensationen först när du avlägger högre högskoleexamen.

 1. Fyll i blanketten ansökan om studielånskompensation OT 30r (pdf).
  • Spara den tomma blanketten på din enhet. Ansökan ska inte ifyllas direkt i webbläsaren, eftersom en del av uppgifterna då kan gå förlorade.
  • Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den.
 2. Skicka in ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA. Gå till Gör ansökan.
  • Välj Studier och Andra studieförmåner - gör ansökan.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:
    
  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 3. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Du måste söka studielånskompensationen inom två år från att du avlagt lägre högskoleexamen. Om du avlagt en lägre högskoleexamen t.ex. 24.5.2023 ska ansökan vara hos FPA senast 24.5.2025.

Det lönar sig att söka studielånskompensation i följande situationer:

 • Du avlägger enbart lägre högskoleexamen.
 • Du tar en paus från dina studier vilket gör att du inte hinner avlägga högre högskoleexamen inom tidsfristen.
 • Du är osäker på om du kommer att avlägga högre högskoleexamen och när du gör det.

Det lönar sig inte att söka studielånskompensation i följande situationen:

 • Du tänker avlägga högre högskoleexamen inom tidsfristen och lyfter studielån också under den tiden. Din studielånskompensation är större om du sparar den till den högre högskoleexamen.

Tiden då du avlägger en lägre högskoleexamen förbrukar tidsfristen under vilken du ska avlägga högre högskoleexamen.

Studielånskompensation kan beviljas endast för den första högskoleexamen man avlägger. Om till exempel den första examen du avlagt är en yrkeshögskoleexamen kan du få studielånskompensation utifrån den. Du kan inte få studielånskompensation för en universitetsexamen som du avlagt efter det även om du inte lyft studielån under dina studier vid yrkeshögskolan.

Högskoleexamen utomlands

Om du avlagt en högskoleexamen utomlands ska du meddela FPA om det inom två år från att du avlagt examen. Om du t.ex. avlagt examen 24.5.2023 ska meddelandet vara hos FPA senast 24.5.2025.

 1. Fyll i blanketten Anmälan - Examen som avlagts vid en utländsk läroanstalt OT 29r (pdf).
  • Spara den tomma blanketten på din enhet. Ansökan ska inte ifyllas direkt i webbläsaren, eftersom en del av uppgifterna då kan gå förlorade.
  • Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den.
 2. Skicka in ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA. Gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja Studiestöd.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 3. Om den högre högskoleexamen som du meddelat är din första högskoleexamen fattar vi automatiskt beslutet om studielånskompensation. Om du har studielån får du ett skriftligt beslut per post när FPA fått uppgifter från banken om beloppet på ditt studielån. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Om du avlagt en lägre högskoleexamen utomlands ska du ange också det. Efter det kan du avgöra om du söker studielånskompensation för denna examen eller om du vill använda kompensationen först senare när du avlägger högre högskoleexamen.

Sök studielånskompensation inom två år efter att du avlagt lägre högskoleexamen.

Om du använder studielånskompensationen i samband med en högre högskoleexamen ska du anmäla examen till FPA inom 2 år från att du avlagt den. Gör det medblankett OT 29r (pdf). Ansökningsblanketten OT 30r behövs inte då det är fråga om en högre högskoleexamen.

Om du studerar för högskoleexamen både utomlands och i Finland kan du läsa hur studielånskompensationen fastställs när högskoleexamina har avlagts vid en högskola utomlands och vid en högskola i Finland

Beloppet av studielånskompensation kan vara felaktigt

Om du får ett beslut från FPA om studielånskompensation och du anser att kompensationens belopp är felaktigt ska du skicka ett meddelande till FPA. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Gå till Meddelanden. Som ämnen för meddelandet ska du välja Ärenden som gäller studerande och Studielånskompensation.

Om du avlägger en lägre högskoleexamen utomlands och en högre högskoleexamen i Finland justerar vi automatiskt ditt beslut. Om kompensationens belopp ändras får du ett nytt beslut om studielånskompensation.

Om du får ett nekande beslutsförslag

Du får ett nekande beslutsförslag om studietiden varit för lång eller om lånebeloppet är för litet. Om du får ett nekande beslutsförslag kan du inom en viss tid be att ditt ärende behandlas på nytt och till exempel utreda orsakerna till att dina studier fördröjts. När din begäran om ny behandling behandlats får du ett nytt beslut om din rätt till studielånskompensation. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga beslutet  till besvärsnämnden för studiestöd.

Läs mer

Senast ändrad 3.5.2024