Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulu | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulu

Taulukossa käytetyt lyhenteet

  • Fimea = Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
  • Hila = Lääkkeiden hintalautakunta
  • Kela = Kansaneläkelaitos
Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulu
Tapahtuma2.
neljännes 2024
3.
neljännes 2024
4.
neljännes 2024
1.
neljännes 2025
Fimea julkaisee luettelon vaihtokelpoisista valmisteista viimeistään15.2.202416.5.202416.8.202415.11.2024
Lääkeyritysten korjaukset ja täydennykset Fimeaan viimeistään22.2.202423.5.202423.8.202422.11.2024
Fimea julkaisee päivitetyn luettelon23.2.202424.5.202426.8.202425.11.2024
Hila julkaisee luettelon ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista viimeistään1.3.202431.5.202430.8.202429.11.2024
Lääkeyritysten hintailmoitukset Kelaan viimeistään8.3.2024
klo 16.15
7.6.2024
klo 16.15
9.9.2024
klo 16.15
10.12.2024
16.15
Lääkeyritysten asiointipalvelu avoinna1.3.–8.3.202431.5.–7.6.202430.8.–9.9.202429.11.–10.12.2024
Hila julkaisee päätöksen viitehinnoista ja Kela julkaisee hintaputket viimeistään22.3.202420.6.202423.9.202423.12.2024

Aikataulu perustuu seuraaviin säädöskohtiin:

  • Fimean on julkaistava luettelo keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista viimeistään 45 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen alkua (lääkelaki 6 luku 57 c § 2 mom.).
  • Hilan on julkaistava hintailmoitusmenettelyn piiriin kuuluvien valmisteiden luettelo viimeistään 30 päivää ennen viitehintakauden alkamista (sairausvakuutuslaki 6 luku 20 § 1 mom.).
  • Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hinnat tulee ilmoittaa Kelalle vähintään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää (sosiaali-ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 1 § 1 mom.).
  • Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava hintailmoitusmenettelyyn kuuluvan lääkevalmisteen tukkuhinta Hilalle viimeistään 21 päivää ennen viitehintakauden alkua (sairausvakuutuslaki 6 luku 20 § 2 mom.).
  • Hilan on tehtävä päätös viitehintaryhmistä, viitehinnasta ja lääkevalmisteen sisällyttämisestä viitehintaryhmään viimeistään seitsemän päivää ennen viitehintakauden alkua (sairausvakuutuslaki 6 luku 21 § 2 mom.).
  • Kelan tulee julkaista luettelo sille ilmoitetuista vaihtokelpoisista lääkevalmisteista ja niiden hinnoista viimeistään seitsemän päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää (sosiaali-ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 2 §).

Lue lisää

Sivu päivitetty 6.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?