Lääkeyritysten asiointipalvelun käyttöehdot | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Lääkeyritysten asiointipalvelun käyttöehdot

Lääkeyritysten asiointipalvelu

Kirjaudu sisään

Lääkeyritysten asiointipalvelu on Kelan ylläpitämä verkkopalvelu, jossa lääkeyritys voi tehdä neljännesvuosi-ilmoitukset lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista. Palvelua voi käyttää, kun yrityksellä on Y-tunnus ja hintailmoituksia yrityksen puolesta tekevälle henkilölle on annettu valtuus hintailmoitusten tekemiseen Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Siirry Valtuudet-palveluun (suomi.fi).

Suomi.fi-valtuudet

Lääkeyritysten asiointipalveluun kirjaudutaan vahvalla Suomi.fi-tunnistuksella. Suomi.fi-tunnistus perustuu Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuuksiin.

Yrityksen nimenkirjoittaja voi valtuuttaa henkilön tai toisen yrityksen tekemään hintailmoituksia yrityksensä puolesta. Valtuudet annetaan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa seuraavin valinnoin:

  • Asiakategoria: Lääkkeet ja apteekit
  • Valtuusasia: Lääkevalmisteiden hintailmoitukset.

Kun valtuudet on annettu, hintailmoituksia yrityksen puolesta tekevä henkilö voi kirjautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Asiointipalvelun tiedot

Lääkeyritysten asiointipalvelussa näytetään vain ne valmisteet, joita kyseessä oleva lääkeyritys hallinnoi. Palvelussa näytettävät valmistetiedot perustuvat seuraaviin luetteloihin:

Ota yhteyttä Kelaan, jos lääkevalmiste ei näy lääkeyritysten asiointipalvelussa. Katso Kelan yhteystiedot.

Hintailmoitusaika

Lääkeyritysten asiointipalvelu on avoinna 30–21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Ilmoitusaika päättyy viimeisenä ilmoituspäivänä klo 16.15.

Hintailmoitusten tekeminen

Hintailmoitukset tallennetaan palveluun valmiste kerrallaan. Ne voi tallentaa useassa erässä hintailmoitusaikana. Tallennettua hintailmoitusta on mahdollista muuttaa tai korjata hintailmoitusaikana.

Hintailmoituksen tekijä vastaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikein ja että ne ovat tallentuneet palveluun. Tallennetut hintailmoitukset ovat nähtävissä asiointipalvelun Yhteenveto-sivulla.

Hintailmoitusten välittäminen

Kela välittää

  • viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn kuuluvien lääkevalmisteiden hintailmoitukset lääkkeiden hintalautakunnalle
  • lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn kuuluvien lääkevalmisteiden hintailmoitukset
    • Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille
    • Pharmaca Health Intelligence Oy:lle, joka toimii Kelan toimeksiannosta Lääketietokannan teknisenä ylläpitäjänä.

Tietoturva

Lääkeyritysten asiointipalvelu on suojatussa verkkoyhteydessä. Palvelusta tulee aina poistua Kirjaudu ulos -valinnalla, jotta yhteys katkeaa.

Uloskirjautumisen jälkeen käyttäjän on huolehdittava, että ulkopuoliset tahot eivät pääse käsiksi tietoihin esimerkiksi selaimen sivuhistorian kautta. Jos sovellusta ei käytetä 30 minuuttiin, se sulkeutuu automaattisesti.

Asiointipalvelun häiriötilanteet

Jos asiointipalvelussa on häiriötilanne, joka estää hintailmoituksen tekemisen hintailmoitusaikana, lääkeyrityksen tulee tarvittaessa toimittaa hintailmoitus Kelaan paperilomakkeella. Tee hintailmoitus paperilomakkeella.

Sivu päivitetty 16.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?