Lääkeyritysten asiointipalvelun ohjeet | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Lääkeyritysten asiointipalvelun ohjeet

Lääkeyritysten asiointipalvelu

Kirjaudu sisään

Palveluun kirjautuminen

Suomi.fi-tunnistuksen jälkeen avautuu Kirjaudu asiointipalveluun -sivu. Valitse, toimitko palvelussa ilmoittajana vai valtuutettuna ilmoittajana. Jos toimit valtuutettuna ilmoittajana, anna sen yrityksen Y-tunnus, jonka puolesta teet hintailmoituksia.

Kun olet hyväksynyt palvelun käyttöehdot, pääset eteenpäin Jatka-painikkeella.

Etusivu

Palvelun etusivulla on tulevan vuosineljänneksen hintailmoitusaika eli ajanjakso, jolloin hintailmoituksia on mahdollista tehdä.

Valitse sivun vasemman reunan valikosta haluamasi vaihtoehto:

Hintailmoitukset

Sivulla on luettelo yrityksesi vastuulla olevista lääkevalmisteista, jotka kuuluvat hintailmoitusmenettelyyn. V-merkintä valmisteen nimen edessä tarkoittaa, että valmisteesta on tehty hintailmoitus.

Ota yhteyttä Kelaan, jos lääkevalmiste ei näy lääkeyritysten asiointipalvelussa. Katso Kelan yhteystiedot.

Hintailmoituksen tekeminen

  1. Valitse valmisteet, joista haluat tehdä hintailmoituksen.
  2. Valitse Jatka-painike, jolloin avautuu ensimmäisen valitsemasi valmisteen hintailmoitus.
  3. Anna valmisteen tukkuhinta kahden desimaalin tarkkuudella.
  4. Ilmoita, onko valmiste yleisesti saatavilla tukkuliikkeistä hintailmoituksen tekohetkellä ja koko tulevan vuosineljänneksen ajan (Kyllä/Ei).
  5. Jos haluat siirtää viitehintajärjestelmään kuuluvan valmisteen pois korvausjärjestelmästä, rastita ruutu Valmiste siirretään pois korvausjärjestelmästä.
  6. Anna tai tarkista ilmoittajan yhteystiedot.
  7. Valitse Tallenna ja jatka -painike. Hintailmoitus tallentuu Kelan järjestelmään.

Kun olet tehnyt hintailmoitukset kaikista valitsemistasi valmisteista, avautuu Yhteenveto-sivu. Voit lajitella ja rajata valmisteluetteloa tai siirtyä Vnr-numerossa olevasta linkistä valmisteen hintailmoitukselle.

Tähdellä (*) merkityt valmisteet kuuluvat viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn. Näistä valmisteista on maksettava lääkkeiden hintalautakunnalle hintailmoituksen käsittelymaksu. Lue lisää käsittelymaksusta (hila.fi).

Voit muuttaa tekemääsi hintailmoitusta hintailmoitusaikana. Jos haluat poistaa tekemäsi hintailmoituksen Kelan järjestelmästä, tee se valitsemalla Poista-painike.

Hintailmoitusten kysely

Hintailmoitusten kyselyssä voit tarkastella neljän viimeisimmän hintailmoituskauden tietoja.
Valitse ensin tarkasteltava kausi. Jatka-painike avaa luettelon yrityksesi lääkevalmisteista. Voit lajitella ja rajata valmisteluetteloa tai siirtyä Vnr-numerossa olevasta linkistä tarkastelemaan haluamaasi hintailmoitusta.

Tähdellä (*) merkityt valmisteet kuuluvat viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn.

Muun ilmoittajan valtuutus

Muun ilmoittajan valtuutus -toiminnolla voit valtuuttaa toisen organisaation toimittamaan hintailmoitukset Kelaan yrityksesi puolesta tai lopettaa voimassaolevan valtuutuksen.

Voit antaa palvelussa valtuutuksen vain ei-korvattavien lääkevalmisteiden hintailmoitusten toimittamiseen. Korvattavia valmisteita koskeva valtuutus pitää toimittaa Hilalle. Lue lisää toisen organisaation valtuuttamisesta.

Sivu päivitetty 21.5.2024