Usein kysyttyä lääkeyritysten neljännesvuosi-ilmoituksista | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Usein kysyttyä lääkeyritysten neljännesvuosi-ilmoituksista

Viitehintajärjestelmä koskee korvattavia lääkevaihtoon kuuluvia lääkevalmisteita. Viitehintajärjestelmässä valmisteelle on määritelty korkein hinta, josta asiakas voi saada korvauksen. Jos asiakas kieltää lääkkeen vaihtamisen viitehintaiseen tai sitä halvempaan valmisteeseen, hän saa korvauksen viitehinnasta ja maksaa itse viitehinnan ylittävän osuuden lääkkeen hinnasta. Lue lisää viitehintajärjestelmästä (hila.fi).

Lääkevaihdossa reseptillä määrätty lääkevalmiste vaihdetaan apteekissa edullisempaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen. Pelkkään lääkevaihtoon kuuluvalla lääkevalmisteella ei ole viitehintaa. Jos asiakkaan ostama lääke kuuluu korvausjärjestelmään, hän saa korvauksen lääkkeen koko hinnasta.

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) julkaisee luettelon hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista 4 kertaa vuodessa (hila.fi). Hintailmoitusmenettely koskee lääkevaihtoon ja viitehintajärjestelmään kuuluvia valmisteita sekä ns. siirtymäkaudella olevia valmisteita.

Ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista on toimitettava hintailmoitus Kelaan viimeistään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Jos viitehintajärjestelmään kuuluvasta valmisteesta ei tehdä hintailmoitusta, valmisteen korvattavuus päättyy vuosineljänneksen alussa.

Kela määrittelee ilmoitettujen hintojen perusteella hintaputket. Lisäksi Kela välittää hintailmoitukset Hilaan viitehintojen määrittelyä varten.

Hintailmoitusmenettelyyn kuuluvasta valmisteesta on toimitettava hintailmoitus Kelaan, vaikka valmisteen hinta ei muuttuisi. Jos viitehintajärjestelmään kuuluvasta valmisteesta ei tehdä hintailmoitusta, valmisteen korvattavuus päättyy vuosineljänneksen alussa.

Hintailmoitus on tehtävä kaikista hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista  korvattavuudesta riippumatta.

Yleisesti saatavilla tarkoittaa, että valmistetta on saatavilla tukkuliikkeistä hintailmoituksen tekohetkellä ja koko tulevan vuosineljänneksen ajan. Hintailmoituksella annetun saatavuustiedon oikeellisuus on tärkeää, jotta keskenään vaihtokelpoisten lääkepakkausten halvin hinta ja sen perusteella laskettu hintaputki pohjautuvat todellisiin saatavuustietoihin.

Voit muuttaa hintailmoitusta aikataulun mukaiseen viimeiseen ilmoittamispäivään klo 16.15 saakka.

Toimi näin:

  1. Jos valmiste kuuluu ilmoitusmenettelyyn, ota yhteyttä Kelaan. Kela korjaa valmisteen tiedot, jolloin valmiste näkyy asiointipalvelussa.

Jos valmiste ei näy asiointipalvelussa, voit tarvittaessa toimittaa hintailmoitukset Kelaan myös paperilomakkeella. Siirry täyttämään hintailmoituslomake.

Jos valmiste ei kuulu viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn ja valmisteen hinta muuttuu neljännesvuoden alussa, ilmoita uusi hinta Lääketietokeskukselle, Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille niiden antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimita valmistetta koskeva hintailmoitus Kelaan viimeistään 21 päivää ennen vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Jos et tee hintailmoitusta, valmisteen korvattavuus päättyy vuosineljänneksen alussa.

Jos valmisteen tukkuhinta ei ole tiedossa, voit ilmoittaa tukkuhinnaksi 0,00 euroa. Tällöin saatavuustiedoksi on ilmoitettava Ei.

Voit irtisanoa korvattavuuden Kelaan toimitettavalla hintailmoituksella. Ilmoita valmisteelle vahvistettua enimmäistukkuhintaa korkeampi tukkuhinta ja rastita kohta Valmiste siirretään pois korvausjärjestelmästä.

Jos yksikään keskenään vaihtokelpoisista lääkepakkauksista ei ole saatavilla koko neljännesvuoden ajan, Kela määrittelee halvimman ilmoitetun hinnan perusteella ns. teknisen hintaputken. Näin varmistetaan, että apteekki pystyy vaihtamaan lääkkeitä sinä aikana, kun niitä on saatavilla.

Toimita hintailmoitus Kelaan neljännesvuosi-ilmoitusten aikataulun mukaisesti. Jos Hila vahvistaa lääkevalmisteelle ilmoitettua tukkuhintaa alemman tukkuhinnan hintailmoitusajan jälkeen, ota yhteyttä Kelaan. Hintailmoituksella ilmoitettu tukkuhinta on korjattava vastaamaan Hilan päätöstä, jotta valmisteen korvattavuus säilyy. Katso Kelan yhteystiedot.

Tarkista, onko valmiste tulevaa vuosineljännestä koskevassa vaihtokelpoisten valmisteiden luettelossa (fimea.fi). Fimea julkaisee luettelon 45 päivää ennen vuosineljänneksen ensimmäistä päivää.

Jos valmiste on Fimean luettelossa, toimita valmistetta koskeva hintailmoitus Kelaan viimeistään 21 päivää ennen vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Kelaan tai apteekkihinnastoihin ei ole mahdollista ilmoittaa vuosineljänneksen alussa voimaan tulevaa hintaa tämän määräajan jälkeen.

Jos valmiste ei ole Fimean luettelossa, toimita hintailmoitus Lääketietokeskukselle, Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille niiden antamien ohjeiden mukaisesti.

Sivu päivitetty 22.3.2023

Mitä mieltä olet sivusta?