Hintailmoitusten pikaopas | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Pikaopas hintailmoitusten prosessista

Lääkeyritykset toimittavat Kelaan 4 kertaa vuodessa hintailmoitukset valmisteista, jotka kuuluvat lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn. Pikaopas etenee kohti vuosineljänneksen ensimmäistä päivää, jolloin ilmoitetut hinnat, hintaputket ja viitehinnat tulevat voimaan. Suluissa on ilmoitettu päivä (pv), jolloin kyseessä oleva toimenpide on viimeistään tehtävä.

Prosessin toimijat

Fimea = Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Hila = Lääkkeiden hintalautakunta
Kela = Kansaneläkelaitos
Lääkeyritys = Myyntiluvan haltija, maahantuoja, valmistaja tai valtuutettu toimija

45–38 päivää

Vaihtokelpoisten luettelo

Fimea julkaisee luettelon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista (45 pv).

Tietojen tarkistaminen

Lääkeyritys ilmoittaa tarvittavat korjaukset ja täydennykset Fimeaan viikon kuluessa (45–39 pv).

Päivitetty luettelo

Fimea julkaisee päivitetyn luettelon (38 pv).

Substituutioryhmäkoodit

Kela määrittelee keskenään vaihtokelpoisille lääkepakkauksille substituutioryhmäkoodit yhteistyössä Hilan kanssa.

30–21 päivää

Ilmoitusmenettelyyn kuuluvat valmisteet

Hila julkaisee luettelon hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista (30 pv).

Hintailmoitukset

Lääkeyritys toimittaa hintailmoitukset Kelaan (21 pv).

20–8 päivää

Hintailmoitusten välittäminen

Kela välittää hintailmoitukset Hilaan viitehintojen määrittelyä varten.

Viitehinnat

Hila määrittelee viitehintaryhmät ja viitehinnat.

Hintaputket

Kela määrittelee ilmoitettujen hintojen perusteella hintaputket ja niihin kuuluvat valmisteet.

Lääketietokanta ja apteekkihinnastot

Kela välittää lääkevaihtotiedot Lääketietokannan ja apteekkihinnastojen ylläpitäjille. Välitettäviin tietoihin sisältyvät myös Hilan määrittelemät viitehinnat.

7–0 päivää

Päätös viitehinnoista

Hila julkaisee päätöksen viitehintaryhmistä ja viitehinnoista (7 pv).

Luettelo hinnoista ja hintaputkista

Kela julkaisee luettelon vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnoista ja hintaputkista (7 pv).

Voimaantulo

Ilmoitetut hinnat, hintaputket ja viitehinnat tulevat voimaan vuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä. Lääketietokanta ja apteekkien hinnastot sisältävät ajantasaiset tiedot.

Sivu päivitetty 25.9.2023

Mitä mieltä olet sivusta?