Distanstolkning för personer med funktionsnedsättning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Distanstolkning

 

OBS.! Texten har redigerats och motsvarar inte helt videon. Listorna om de program som serviceproducenter använder uppdateras inte längre. 


Med distanstolkning avses en tolkningssituation där kunden och tolken finns fysiskt på olika ställen och tolkningen sker via en distansförbindelse. Du kan använda distanstolkning om du har rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och distanstolkning lämpar sig för tolkningsuppdraget.

Så här beställer du distanstolkning

Om du vill att tolkningen genomförs som distanstolkning ska du meddela detta till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning när du beställer tolkning.

Ange också i beställningen om du vill att distanstolkningen genomförs med ett visst program.

Så här förbereder du dig för distanstolkning

Vid distanstolkning är det bra att vara på ett lugnt och väl upplyst ställe.

Användningen av distanstolkning förutsätter att du kan använda apparatur och program som används vid distanstolkning.

Du kan använda distanstolkning till exempel med din egen smarttelefon eller pekplatta. Om du inte har en lämplig apparat, kan du ansöka om en apparat från FPA.

Om du vill, kan du få handledning i hur man använder programmet för distanstolkning. Under handledningen ger tolken råd i hur man använder programmet för distanstolkning. Du kan beställa handledning från Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

FPA:s distansservice för korta uppdrag

För korta tolkningsuppdrag kan du också anlita distansservicen vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Tjänsten fungerar utan tidsbokning. Läs mer om distansservicen vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Senast ändrad 8.1.2024