Så här beställer du tolk för tolktjänsten | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här beställer du tolk

 

Du kan beställa tolk

 • på nätet
 • per sms
 • per telefon
 • per e-post
 • via distansservicen
 • per brev.

Observera! Vi rekommenderar att du beställer tolk på nätet eftersom det är det bästa alternativet med tanke på datasäkerheten.

Beställ på nätet

På nätet är det enkelt att fylla i alla de uppgifter som behövs för beställningen. Beställning på nätet är det säkraste sättet att beställa en tolk.

Beställningsformulär

Ange följande uppgifter i beställningen:

 1. ditt namn och ditt födelsedatum eller ditt kundnummer
 2. temat för beställningen (till exempel möte eller läkarbesök)
 3. datum för tolkningsuppdraget
 4. vilken tid tolkningsuppdraget börjar och vilken tid det slutar
 5. om du vill ha tolkning på plats eller distanstolkning
 6. om du beställer tolkning på plats ska du också ange
  • gatuadress och kommun för tolkningsstället
  • platsen där du ska träffa tolken.

Berätta vid behov också

 • hurdan tolkning du behöver (till exempel skrivtolkning)
 • vilket program du vill använda för distanstolkning. Kontrollera vilka program som är säkra och som FPA godkänt.
 • om någon av de andra närvarande anlitar tolktjänst
 • vilken roll du själv har (du håller till exempel ett framförande)
 • används något talat främmande språk vid tillfället (till exempel engelska)
 • var tolken på förhand kan hitta material i anknytning till uppdraget.

Vid behov kan Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning begära ytterligare uppgifter gällande beställningen.

Beställ tolk via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Ändring eller annullering av en beställning

Om det kommer ändringar i din beställning ska du genast meddela dem till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Meddela till exempel ändringar i klockslag, datum, ämnet för uppdraget eller platsen där du ska träffa tolken.

Annullera beställningen om du trots allt inte behöver tolkning. Då kan tolken förmedlas till en annan kund.

Timmar som inte annullerats dras av från dina tolkningstimmar.

Beställa tolk för en annan persons räkning

Om du inte själv kan beställa en tolk, kan någon annan göra det för din räkning. Till exempel en assistent, en anställd inom hemservicen eller arbetsgivaren kan beställa tolk för dig.

Innan någon annan kan beställa tolk för din räkning behöver personen en fullmakt av dig. En fullmakt kan ges skriftligen eller muntligen. Man kan dock ge en muntlig fullmakt endast för en beställning åt gången. Om du inte kan ge en fullmakt och du inte har en intressebevakare, kan en tolkningsbeställning göras utan fullmakt av en nära anhörig eller en annan person som i huvudsak tar hand om dig och som FPA godkänt.

Om ingen tolk hittas för uppdraget

Om ingen tolk hittas för din beställning kontaktar Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning dig. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning fortsätter ändå att försöka hitta en tolk. Man kan också föreslå för dig att tidpunkten för din beställning flyttas.

Meddelanden i anknytning till en beställning

Du får meddelanden i anknytning till din beställning i olika skeden medan beställningen behandlas. Ange på kunduppgiftsblanketten om du vill ha meddelandena per sms eller per e-post. Om du har uppgett någon annan person som mottagare av meddelandena, skickas meddelandena till den här personen.

Mottagningsmeddelande

Du får ett meddelande när din beställning har tagits emot och registrerats i förmedlingssystemet.

Bekräftelsemeddelande

Du får ett bekräftelsemeddelande när en tolk har förmedlats för din beställning.

Meddelande om namnet på tolken

Du får veta namnet på tolken kl. 16 dagen före uppdraget.

Om ingen tolk hittas för uppdraget

Om ingen tolk hittas för uppdraget får du ett meddelande om detta.

Meddelande om mottagande av annullering

Om du inte behöver tolk ska du komma ihåg att annullera beställningen. Du får ett meddelande när annulleringen har tagits emot.

Läs mer

Senast ändrad 10.7.2024