Kunduppgiftsblankett för tolktjänsten | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Kunduppgiftsblankett

 

På kunduppgiftsblanketten meddelar du FPA de uppgifter som behövs för att tolktjänst ska kunna ordnas. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning behöver till exempel uppgift om din e-postadress eller ditt telefonnummer och uppgift om vilka kommunikationsmetoder du använder. En lämplig tolk ordnas för dig utgående från de uppgifter som du meddelat.

På kunduppgiftsblanketten ska du också ange om du vill börja använda en tolklista.

Blanketter och anvisningar

Kunder med hörselskada

Kunder med talskada

Kunder med syn- och hörselskada

Skicka kunduppgiftsblanketten via e-tjänsten:

  • Fyll i blanketten och spara den på datorn som en pdf-fil.
  • Logga in på www.fpa.fi/mittfpa.
  • Välj Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som ämne för meddelandet och foga kunduppgiftsblanketten till meddelandet.

Du kan också skicka kunduppgiftsblanketten per post:

  • Fyll i och skriv ut blanketten.
  • Skicka blanketten per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Se till att kunduppgifterna är uppdaterade

Om dina kunduppgifter ändras ska du kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning eller skicka in en ny kunduppgiftsblankett i FPA:s e-tjänst eller per post.

Läs mer

Senast ändrad 27.2.2023