Tolklista för tolktjänsten | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Personlig tolklista

 

Den personliga tolklistan är en lista på tolkar till vilka man strävar efter att förmedla dina tolkbeställningar. Syftet med tolklistan är att se till att du får högklassig, övergripande och fungerande tolktjänst. Du kan välja om du vill använda en tolklista eller inte.

Om du använder en tolklista kan du dessutom meddela FPA att inga andra tolkar än tolkarna på tolklistan får förmedlas för dina beställningar. Då söker FPA fram lediga tolkar endast från din tolklista. Inga andra tolkar föreslås för din beställning om ingen av tolkarna på din tolklista är tillgänglig.

Ange tolkar för olika behov

Du kan ha endast en personlig tolklista. Om du vill, kan du emellertid ange tolkar för olika behov. Du kan ange tolkar för till exempel arbetsrelaterade uppdrag, hobbyer eller distanstolkning.

Du kan också besluta att du vill anlita en viss tolk för enbart arbetsrelaterade uppdrag eller för enbart hobbyer. De tolkar som du har angett för enbart arbetsrelaterade uppdrag förmedlas inte för dina övriga beställningar.

Om det på din lista enbart finns tolkar som angetts för ett visst behov, förmedlas en tolk som inte är med på din lista för övriga typer av situationer. En tolk som inte är med på din lista förmedlas också om ingen tolk som finns med på din lista är tillgänglig och du har inte förbjudit anlitande av tolkar som inte är med på din lista.

Om du inte vill, behöver du inte ange vissa tolkar för hobbyer eller arbetsrelaterade uppdrag. Du kan även i fortsättningen använda tolklistan på samma sätt som hittills, det vill säga att tolkarna på tolklistan kan förmedlas för alla dina beställningar.

Du gör upp listan i samråd med FPA. Om du vill kan du ta bort tolkar från listan eller lägga till tolkar till listan. Tolken kan också be att bli borttagen från listan.

Uppdatering av tolklistan

Om du vill uppdatera din personliga tolklista, gör så här:

 • Ta reda på serviceproducenter inom ditt område. På serviceproducenternas webbplatser finns information om deras tolkar.
 • Du kan för din lista föreslå tolkar som arbetar i din hemkommun eller nära den.
 • Om du regelbundet behöver tolkning på någon annan ort än din hemort, kan du för listan föreslå en tolk som arbetar nära det ställe där du behöver tolkning.
 • Ange om du vill anlita en tolk enbart för vissa behov. Du kan ange någon av de tolkar som du föreslagit till exempel för arbetsrelaterade uppdrag eller hobbyer.
 • Föreslå tolkar för din tolklista. Lämna ditt förslag på kunduppgiftsblanketten eller kontakta Centret för tolktjänst för personer med  funktionsnedsättning.
 • Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kan också föreslå tolkar för dig.

Innan du kan börja använda tolklistan

 • kontrollerar Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning att den tolk som du föreslagit är lämplig för dina tolkningsbehov och att tolken lämpar sig för din lista.
 • Om den föreslagna tolken inte är lämplig kontaktar Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning dig. Ni söker tillsammans fram lämpliga tolkar för din lista.
 • Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kontrollerar med de föreslagna tolkarna om de är tillgängliga.
 • Du får skriftlig information om de tolkar som finns med på din lista.

Ingen tolklista görs upp för studier. Läs mer om studietolkning.

Serviceområden

Tolktjänsten ordnas inom 6 områden: Nyland, västra, mellersta, östra, Österbotten och norra. Områdenas gränser följer i stort landskapsgränserna. Kontrollera till vilket område din boendekommun hör (pdf).

Utgångspunkten är att tolkningen tillhandahålls av en tolk som arbetar i eller nära din hemkommun eller nära platsen för uppdraget. Om du bor nära en områdesgräns, kan tolktjänst vid behov också tillhandahållas av en tolk som arbetar inom det närliggande området. Om du regelbundet behöver tolkning på någon annan ort än din hemort, kan du för listan föreslå en tolk som arbetar nära det ställe där du behöver tolkning.

Om du inte vill ha en tolklista

Om du inte vill ha en tolklista förmedlas för din beställning en lämplig tolk som arbetar nära det ställe där du behöver tolkning.

Om du behöver en tolk för ett speciellt nära familjetillfälle, kan du själv föreslå en tolk.

Speciellt nära familjetillfällen är till exempel:

 • bröllop, konfirmation, studentfest, yrkesexamen eller motsvarande som gäller dig själv eller en närstående person
 • en närstående persons begravning
 • eget barns dop eller namngivningsfest
 • förlossning samt undersökningar och rådgivningsbesök i samband med graviditet.

För en förlossning kan en beredskapslista med jourhavande tolkar göras upp för dig. Också din partner kan beställa en tolk för en förlossning eller undersökningar som föregår förlossningen.

Har du frågor kan du kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer