TULES-kurser (för personer med sjukdomar i rörelseorganen) | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen (TULES-kurser)

FPA ordnar rehabiliteringskurser för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen (nedan TULES-kurser). Rehabiliteringen är multiprofessionell och genomförs i grupp.

På en Tules-kurs för personer med sjukdomar i rörelseorganen får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom medför och för att kunna lösa praktiska problem. För att delta i kursen behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

Tules-kurser ordnas både på distans och vid serviceproducentens verksamhetsställe.

Tules-distansrehabiliteringskurser genomförs i sin helhet på distans.

Tules-kurser som genomförs vid serviceproducentens verksamhetsställe omfattar inkvartering, vilket innebär att du kan övernatta på rehabiliteringsstället.

Senast ändrad 25.3.2024