TULES-kurser med inkvartering (sluten vård) | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

TULES-kurser med inkvartering (sluten vård)

Tules-kurser med inkvartering

Kurserna lämpar sig för dig, om

 • du är över 18 år och har diagnostiserats med en ryggsjukdom eller en sjukdom i rörelseorganen som är lokaliserad till nacke, skuldror eller de övre eller de nedre extremiteterna
 • dina sjukdomssymtom har varat över 3 månader och du inte har fått tillräcklig hjälp av fysioterapi i öppen vård eller av rehabilitering som du genomfört på egen hand
 • din sjukdom gör det svårare för dig att klara av ditt arbete, dina studier eller andra aktiviteter i vardagen
 • du har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att kunna röra dig i serviceproducentens lokaler utan assistans och för att delta fullt ut i kursen
 • du är motiverad att förbättra din funktionsförmåga och att förändra din livsstil.

Till kurserna antas inte personer

 • vars rehabiliteringsbehov hänför sig till omedelbar fortsatt vård efter avslutad vård inom hälso- och sjukvården eller till rehabilitering i utskrivningsskedet
 • för vilka grupprehabilitering inte är en lämplig rehabiliteringsform
 • som har ett akut eller obehandlat missbruksproblem.

För personer i arbetslivet finns det 3 olika kurstyper:

 • kurs för personer med symtom i nacke och skuldror
 • kurs för personer med ryggsymtom
 • kurs för personer med symtom i de nedre extremiteterna.

För personer utanför arbetslivet finns det 2 olika kurstyper:

 • kurs för personer under 68 år (samma kurs oberoende av sjukdomsgrupp)
 • kurs för personer över 68 år (samma kurs oberoende av sjukdomsgrupp).

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”TULES-kurs”.

Sök rehabiliteringskurs

Det ordnas också kurser på svenska. Kurserna för samiskspråkiga hålls på finska och tolkas till samiska.
Läs mer om Tules-rehabilitering för samiskspråkiga

Målet för en TULES-kurs

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.
I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 13 dygn (5 dygn + 5 dygn + 3 dygn). Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en läkare
 • en fysioterapeut
 • en sjukskötare eller hälsovårdare
 • en psykolog.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 3.6.2024