Kelan päätökset työnantajalle

Kela antaa kaikista etuushakemuksista päätöksen, josta ilmenee

  • onko etuus tai korvaus myönnetty
  • paljonko sitä maksetaan
  • miten päätökseen voi hakea muutosta.

Päätös lähetetään työnantajalle postitse, ellei työnantaja ole toisin valinnut.

Sähköiset päätökset

Työnantaja voi saada sähköisen päätöksen lähes kaikista etuuksista.

  • Kaikissa päiväraha-, lomakustannuskorvaus- ja perhevapaakorvauspäätöksissä sekä niihin liittyvissä takaisinperintäpäätöksissä työnantaja voi siirtyä sähköisiin päätöksiin, jotka näkyvät Työnantajan asiointipalvelussa.
    • Työnantaja voi antaa suostumuksen sähköiseen päätökseen Työnantajan asiointipalvelussa. Suostumuksen antamisessa apuna on verkkoasiointiopas. Työnantaja voi hakea etuuksia tulorekisterin kautta sen jälkeen, kun se on antanut suostumuksen sähköisiin päätöksiin.
  • KIILA-kuntoutuksen asiointipalvelussa työnantaja saa kurssipäätöksen välittömästi sähköisesti, ja päätös lähetetään myös kuntoutuksen palveluntuottajalle ja Kelaan.
  • Työterveyshuollon korvausten verkkoasiointipalvelussa tehdyistä hakemuksista päätökset ja oikaisupäätökset näkyvät asiointipalvelussa, mutta niistä lähetetään myös paperiversiot. Paperilla työterveyshuollon korvaushakemusten päätöksiä ei näe verkkoasioinnissa.

Päätös postitse

Päätös postitetaan työnantajan hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen, joka voi olla myös esimerkiksi työnantajan valtuuttama tilitoimisto tai palkanlaskentayritys. Sairauspoissaoloihin, kuntoutukseen ja perhevapaisiin liittyvät päätökset ovat nähtävissä myös verkkoasiointipalvelussa. Työterveyshuollon korvauspäätös näkyy verkkoasiointipalvelussa vain, jos hakemus on tehty verkossa.

Päätös työntekijälle

Kun työnantaja maksaa palkkaa työntekijän sairauspoissaolon, kuntoutuksen tai vanhempainvapaan ajalta ja hakee poissaolon kustannuksista korvausta itselleen, päätös annetaan sekä työntekijälle että työnantajalle. Vaikka työnantaja ottaa käyttöön sähköiset päätökset, työntekijä saa kuitenkin edelleen päätöksensä postitse.

Muutoksenhaku

Työnantaja voi hakea muutosta päätökseen, johon ei ole tyytyväinen. Valitusohjeet ovat päätöksessä liitteenä tai linkkinä.

Lue lisää