Kuntoutusrahan määrä

Kuntoutusrahan euromäärä määräytyy yleensä samalla tavalla kuin sairauspäivärahan määrä. Kuntoutusraha voi myös määräytyä niin sanottujen 6 kuukauden työtulojen perusteella.

Osakuntoutusraha on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.

Kuntoutusrahan määrä

Arvioi laskurilla kuntoutusrahan määrä.

Laskuriin

Ammatillisessa kuntoutuksessa kuntoutusraha on kuitenkin 75 % vuosityötuloista (laskukaava: 0,75 x vuosityötulo / 300 arkipäivää). Kuntoutusrahan määrä voi perustua työntekijän viimeiseen vahvistettuun verotukseen tai kuntoutusta edeltävän 6 kuukauden työtuloon.

Tulorekisteri

Kaikkien työnantajien pitää ilmoittaa maksetut palkat tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Kela alkaa vasta myöhemmin hyödyntää tulorekisteritietoja päivärahan määrän perusteena.

Omavastuuaika

Kuntoutusrahan omavastuuaika riippuu kuntoutuksesta. Esimerkiksi KIILA-kuntouksen omavastuuaika on 1 päivä. Jos työntekijä on saanut sairauspäivärahaa välittömästi ennen kuntoutuksen alkamista, omavastuuaikaa ei ole.

Kuntoutusrahaan on oikeus omavastuuajan jälkeen sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia ja jonka vuoksi työntekijä joutuu olemaan poissa töistä.

Lue lisää