Kuntoutusrahan määrä

Kuntoutusrahan euromäärä määräytyy yleensä samalla tavalla kuin sairauspäivärahan määrä.

Osakuntoutusraha on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.

Ammatillisessa kuntoutuksessa kuntoutusraha on kuitenkin 75 % vuosityötuloista (laskukaava: 0,75 x vuosityötulo / 300 arkipäivää). Kuntoutusrahan määrä voi perustua työntekijän viimeiseen vahvistettuun verotukseen tai kuntoutusta edeltävän 6 kuukauden työtuloon.

Päivärahan määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020

Vuodesta 2020 alkaen Kela laskee päivärahan määrän työnantajan tulorekisteriin ilmoittamien 12 kuukauden palkkatietojen perusteella. Muutos koskee myös sairauspäivärahaa ja vanhempainpäivärahoja.

Omavastuuaika

Kuntoutusrahan omavastuuaika riippuu kuntoutuksesta. Esimerkiksi KIILA-kuntoutuksen omavastuuaika on 1 päivä. Jos työntekijä on saanut sairauspäivärahaa välittömästi ennen kuntoutuksen alkamista, omavastuuaikaa ei ole.

Kuntoutusrahaan on oikeus omavastuuajan jälkeen sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia ja jonka vuoksi työntekijä joutuu olemaan poissa töistä.

Lue lisää