Usein kysyttyä perhevapaista | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Usein kysyttyä perhevapaista

Vanhempainpäivärahat (erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha)

Lähetä asiointipalvelussa ilmoitus "Lisäselvitys aikaisemmin lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen" tai lomake Y17 ilman palkkatietoja ja ilmoita päivämäärä, mihin mennessä lähetät palkkatiedot. Voit myös soittaa työnantajalinjalle ja ilmoittaa puhelimitse päivämäärän, mihin mennessä toimitat palkkatiedot.

Vanhempainpäiväraha maksetaan työnantajalle niiltä päiviltä kun työnantaja on maksanut palkkaa isyysvapaan ajalta. Jos isä on hakenut yhtäjaksoisesti isyysvapaata 2 viikoksi ja väliin jäävä lauantai on palkallinen, voit ilmoittaa palkanmaksutiedot maanantaista lauantaihin. Jos isälle kuitenkin maksetaan palkkaa vain maanantaista perjantaihin, eikä väliin jäävältä lauantailta, ilmoita palkallinen isyysvapaa ajalle ensimmäisen isyysvapaaviikon maanantaista perjantaihin ja seuraavan viikon maanantai. Eli jos et maksa isälle lauantailta isyysvapaan palkkaa, niin älä hae isyysrahaa tältä päivältä työnantajalle.

Jos isä on isyysvapaalla kahdessa peräkkäisessä maanantai-perjantai jaksossa, eikä isä ole väliin jäävänä lauantaina isyysvapaalla, ei työnantajan tulisi hakea isyysrahaa tältä päivältä.

Työnantaja ei voi ilmoittaa vuosiloma-ajan palkkaa äitiysvapaa-ajan palkkana. Jos palkallinen äitiysvapaa (yleensä 72 tai 75 arkipäivää) katkeaa vuosiloman tai opettajan ns. laskennallisen vuosiloman vuoksi, tulee äitiysvapaa-ajan palkka ilmoittaa jaksoissa.

Esimerkki
Äitiys- ja vanhempainpäivärahakausi on ajalla 26.5.2015 – 5.4.2016. Työnantajalla on palkanmaksuvelvoite 72 arkipäivän ajan ajalla 26.5.2015 – 18.8.2015. Opettaja ei kuulu vuosilomalain piiriin, joten hänen laskennallinen vuosiloma-aikansa on 16.6.2015 – 24.7.2015.

Äitiysvapaan ajan palkanmaksutiedot tulee ilmoittaa jaksoina ennen ja jälkeen laskennallisen vuosiloman
26.5.2015 – 15.6.2015 XXXX,XX euroa
25.7.2015 – 18.8.2015 XXXX, euroa
Älä siis ilmoita laskennallisen vuosiloman ajalta maksettavaa palkkaa.

Voit ilmoittaa palkat palkanmaksujaksottain. Merkitse tällöin ilmoitukseen tieto 'Palkanmaksu jatkuu pp.kk.vvvv lukien'. Päivärahaa ei makseta ilmoitetusta päivämäärästä lukien ennen kuin Kelaan on toimitettu uusi palkkailmoitus.

Voi myös ilmoittaa palkat vasta, kun koko poissaoloajan palkka on tiedossa ja maksettu.

Vuosilomakustannuskorvaus

Ilmoita vanhempainpäiväraha-ajalta kertyneen lomapalkan tai lomakorvauksen todellinen määrä kyseiseltä aikaväliltä. Kela laskee annettujen tietojen perusteella vuosilomakustannuskorvauksen määrän.

Jos saman lapsen perusteella pidettävä äitiys- ja vanhempainvapaajakso alkaa 1.4.2016 tai sen jälkeen, niin ilmoita ainoastaan lakisääteisen (156 arkipäivää eli n. 6 kuukautta) vuosiloman ajalta kertyneen lomapalkan tai lomakorvauksen määrä.

Päivämäärän puuttuminen ei estä hakemuksen käsittelyä ja korvauksen myöntämistä. Jos päivämäärä puuttuu, 156 arkipäivää lasketaan tarvittaessa Kelassa työntekijän vanhempainpäivärahatietojen perusteella ja korvaus myönnetään enintään kuudelta kuukaudelta.

Kelassa saadaan laskettua oikea päivämäärä, jos työntekijän äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa ei ole keskeytynyt vuosiloman tai työskentelyn vuoksi tai alkanut muusta syystä eri aikaan kuin äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakausi. Tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa on työnantajan etu ilmoittaa päivämäärä, koska se saattaa vaikuttaa vuosilomakustannuskorvauksena korvattavaan aikaan.

Päivämäärää ei tarvitse täyttää, jos äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa ko. lapsesta on alkanut ennen 1.4.2016 tai jos isä on hakenut pelkkää isyysrahaa.

Vuosilomakustannuskorvausta maksetaan jokaiselta kalenterikuukaudelta, joilta työntekijälle on kertynyt vuosilomaa ja joilta vanhempainpäivärahaa on maksettu vähintään 14 päivältä. Vanhempainpäiväraha maksetaan arkipäiviltä (kalenterin mustat päivät). Kun kyseessä on 1.4.2016 tai myöhemmin alkanut vapaa, maksetaan vuosilomakustannuskorvausta kuitenkin vain niiltä kalenterikuukausilta, joilta vuosilomaa on kertynyt vuosilomalain mukaisesti.

Vuosilomakustannuskorvaukseen ei ole oikeutta, vaikka poissaoloaikaan sisältyisi 14 vanhempainpäivärahapäivää, jos poissaolo kohdistuu kahdelle kalenterikuukaudelle niin ettei kummallakaan kuukaudella ole maksettu vanhempainpäivärahaa 14 arkipäivältä. Tilanne on yleinen isyysvapaiden kohdalla.

Vuosilomakustannuskorvausta voi hakea niiltä kalenterikuukausilta, jolloin työntekijä on ollut poissa työstä äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainvapaan vuoksi. Vuosilomakustannuskorvausta maksetaan jokaiselta kalenterikuukaudelta, joilta työntekijälle on kertynyt vuosilomaa äitiys- isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainvapaan perusteella ja joilta vanhempainpäivärahaa on maksettu vähintään 14 päivältä. Ilmoita hakemuksella siis se aika, jolta vuosiloma on kertynyt, älä varsinaisen vuosiloman ajankohtaa. Älä myöskään ilmoita hakemuksella niitä kuukausia, joilta et hae korvausta.

Jos kalenterikuukauden aikana on sekä työssäolopäiviä että työssäolon veroisia äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainvapaapäiviä, niin vuosiloman katsotaan kertyvän jälkimmäisten perusteella, jos työssäolon veroisia päiviä on enemmän kuin työssäolopäiviä.

Kun saman lapsen perusteella myönnetty äitiys- ja vanhempainrahakausi on alkanut 1.4.2016 tai myöhemmin, voi korvausta hakea vain lakisääteisen vuosiloman kustannuksista, vaikka työehtosopimuksen mukaan vuosilomaa vielä kertyisikin koko äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta.

Jos aikavälin tallentaminen ei onnistu, tarkista, että haetun ajan päättymispäivä on oikein. Kuukaudessa onkin esim. 31 päivää tai helmikuussa 29 päivää.

 • Esimerkki 1 (kausi alkanut ennen 1.4.2016)
  Äidin vanhempainrahakausi on 24.11.2014 - 7.10.2015. Koska marraskuulla ja lokakuulla on vanhempainpäivärahapäiviä alle 14, ei työnantajalla ole oikeutta vuosilomakustannuskorvaukseen näiltä kuukausilta. Jos työntekijälle on ko. kuukausilta kertynyt vuosilomaa muista syistä, ei sitä korvata vuosilomakustannuskorvauksena.

  Työnantaja voi ilmoittaa korvaushakemuksessa seuraavaa
  1.12.2014 - 30.9.2015 xxxx euroa

  Jos vanhempainrahakausi päättyisikin jo 28.9.2015, tulee tiedot ilmoittaa myös silloin samalta ajalta, koska korvausta haetaan kokonaisilta kalenterikuukausilta.

 • Esimerkki 2 (kausi alkanut 1.4.2016 tai myöhemmin)
  Äidin vanhempainpäivärahakausi on 9.4.2016 – 16.2.2017 ja äitiysvapaa on myös alkanut 9.4.2016, joten lomakustannuskorvausta voi hakea vain lakisääteisen vuosiloman ajalta kertyneistä lomakustannuksista.

  Tällaisessa tapauksessa työnantaja hakee korvausta ajalta 1.4.2016 – 30.9.2016 xxxx euroa.
  Koska äitiysvapaa alkaa 1.4.2016 jälkeen, täyttää työnantaja tiedon, milloin äitiys- ja vanhempainvapaa saman lapsen perusteella on kestänyt 156 arkipäivää. Jos äitiys- ja vanhempainvapaa on ollut yhtäjaksoista, niin päivä on tässä esimerkissä 9.10.2016.

  Huhtikuun tiedot ilmoitetaan kokonaiselta kalenterikuukaudelta, koska vuosilomaa on kertynyt äitiysvapaalta ja äitiysrahapäiviä on vähintään 14, mutta lokakuulta tietoja ei ilmoiteta, koska lokakuussa lomaa kerryttäviä vanhempainvapaapäiviä on alle 14.

 • Esimerkki 3 (kausi alkanut 1.4.2016 tai myöhemmin)
  Äidin vanhempainpäivärahakausi on 9.4.2016 – 16.2.2017. Äiti on kuitenkin jatkanut työssä vielä 22.4.2016 saakka ja äitiysvapaa on alkanut 23.4.2016.

  Tällaisessa tapauksessa työnantaja hakee korvausta ajalta 1.5.2016 - 31.10.2016 xxxx euroa.
  Koska työntekijän äitiys- tai vanhempainvapaa on saman lapsen perusteella alkanut vasta 23.4.2016, olisi tässä esimerkissä äitiys- ja vanhempainvapaa saman lapsen perusteella kestänyt 156 arkipäivää 22.10.2016.

  Huhtikuun tietoja ei ilmoiteta, koska lomaa kerryttäviä työssäolon veroisia äitiysvapaapäiviä kohdistuu huhtikuuhun alle 14, eli vuosiloma on huhtikuulta kertynyt työskentelyn perusteella. Lokakuun tiedot ilmoitetaan kokonaiselta kalenterikuukaudelta, koska lomaa kerryttäviä vanhempainvapaapäiviä on lokakuussa lakisääteisellä ajalla 14 tai enemmän.

 • Esimerkki 4
  Isä on pitänyt isyysvapaajaksoja 26.1.2015-15.2.2015 ja 13.4.2015-10.5.2015. Työnantaja voi ilmoittaa korvaushakemuksessa vain sen kalenterikuukauden, jolla isyysrahapäiviä on vähintään 14.

  Työnantaja hakee korvausta ajalta 1.4.2015 - 30.4.2015 xxxx euroa
  Tammi-, helmi- ja toukokuuhun kohdistuu lomaa kerryttäviä isyysvapaapäiviä alle 14, eli vuosiloma on kertynyt muulla kuin isyysvapaan perusteella.

 • Esimerkki 5
  Äidin äitiysvapaa on alkanut 27.2.2016. Isä on pitänyt 5.4.2016 syntyneen lapsen perusteella isyysvapaata 6.-26.4.2016 eli 18 arkipäivää. Isä pitää myös koko vanhempainvapaakauden 3.7.2016 – 7.1.2017 sekä vanhempainvapaan jälkeistä isyysvapaata ajalla 8.1.-18.2.2017.

  Koska äidin äitiysvapaa 5.4.2016 syntyneestä lapsesta on alkanut ennen 1.4.2016, myös isälle kertyy vuosilomaa koko isyys- ja vanhempainvapaiden ajalta. Työnantaja voi hakea korvausta jokaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana isyys- ja vanhempainrahapäiviä on ollut vähintään 14.

  Tällaisessa tapauksessa työnantajalla on oikeus korvaukseen yhteensä 9 kuukaudelta eli 1.-30.4.2016 ja 1.7.-28.2.2017.

Vuosilomakustannuskorvausta tulee hakea 6 kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Jos korvausta haetaan yli 6 kuukautta takautuvasti vanhempainrahakauden päättymisestä, tutkitaan, onko isälle myönnetty vanhempainrahakauden jälkeistä isyysrahaa. Jos isä on hakenut vanhempainrahakauden jälkeiselle ajalle isyysrahaa, niin takautuva hakuaika lasketaan tämän isyysrahajakson päättymisestä. Eli vaikka hakemus tulisi myöhemmin kuin 6 kuukautta äidin vanhempainrahakauden päättymisestä, voi olla, että isän isyysrahajakson päättymisestä ei vielä ole kulunut 6 kuukautta eikä hakemus silloin ole myöhässä.

Kun lapsen laskettu aika oli 4.9.2022 tai sen jälkeen, on vuosilomaa kerryttäviä päiviä (työssäolon veroisia raskaus- ja vanhempainvapaapäiviä) 160 arkipäivää. Erityisraskausvapaa kerryttää vuosilomaa koko ajalta.

Kun hakemus koskee näitä uuden lain mukaisia erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan ajalta kertyneitä vuosilomakustannuksia, täytyy korvausta hakea 2 vuoden kuluessa sen kalenterikuukauden alkamisesta, jolta korvausta halutaan saada.

Vuoden yhtäjaksoisen työsuhteen vaatimus on ehdoton. Väliin ei voi jäädä edes palkattomia vapaapäiviä. Jotta työsuhde katsottaisiin yhtäjaksoiseksi, esim. 24.3.2017 päättyvän työsopimuksen jatkosopimuksen alkamispäivän on oltava 25.3.2017.

Hakemuksen voi jättää etukäteen, mutta se ratkaistaan vasta kun ensimmäinen äitiys- tai vanhempainrahan maksuerä on maksettu ja työnantajan ilmoittaman palkanmaksun alkamisajasta on kulunut kuukausi. Etukäteisen hakemuksen jättäminen ei nopeuta käsittelyä.

Jos hakemus jätetään reilusti etukäteen, palkanmaksuun voi tulla muutoksia, joista pitää ilmoittaa Kelaan erikseen. Esim. jos työntekijä tekee työpäiviä äitiysvapaan aikana, siltä ajalta maksettu palkka ei ole ns. äitiysvapaa-ajan palkkaa.

Työntekijän joustava / osittainen hoitoraha

Voit. Kirjaudu työnantajien asiointipalveluun ja valitse Ilmoitus tai hakemus sekä edelleen Todistus työajasta. Vastaa kaikkiin ilmoituksella oleviin kysymyksiin ja lähetä ilmoitus.

Ilmoituksella kysytään työntekijän työaikaa tietyllä ajalla tai jostakin alkaen. Viikoittainen keskimääräinen työaika tulee ilmoittaa sekä tunteina että prosentteina alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta, työaikavaihtoehdot on annettu valmiiksi. Lisäksi ilmoituksella kysytään syytä lyhyempään/ilmoitettuun työaikaan. Pakollisten tietojen lisäksi ilmoituksella voi myös antaa vapaamuotoisen lisäselvityksen asiaan liittyen.

Työaikaedellytykset ovat erilaiset osittaisessa ja joustavassa hoitorahassa ja todistus työajasta käy liitteeksi molempiin etuuksiin. Näin varmistamme, että saamme tarvittavat tiedot yhdellä kertaa, hakeepa asiakas sitten kumpaa etuutta tahansa.

Jos työntekijän työaika on sovittu tavallista lyhyemmäksi vain tietylle ajalle, niin ilmoita tiedot työajasta tälle ajalle. Jos työntekijän työaika on esimerkiksi jatkuvasti tavallista lyhyempi, niin tiedot voi ilmoittaa siitä alkaen, mistä työntekijä pyytää ne ilmoittamaan.

Sivu päivitetty 7.8.2023

Mitä mieltä olet sivusta?