Työnantajan velvollisuuksia työsuhteen jälkeen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Työnantajan velvollisuuksia työsuhteen jälkeen

Työnantajalla on velvollisuuksia myös työsuhteen jälkeen.

Niitä ovat

  • työssäolotodistuksen laatiminen
  • työterveyshuollon järjestäminen irtisanotulle.

Työssäolotodistus entiselle työntekijälle

Jos entinen työntekijä on jäänyt työttömäksi, Kela voi tarvita selvityksen entisen työntekijän työssäolosta peruspäivärahaan maksamista varten.

Tällöin työnantajan pitää täyttää työntekijästä lomake Todistus työssäoloehdon selvittämistä varten (TT4). Työssäoloehdon selvittämiseen tarvitaan tieto työtunneista kalenteriviikoittain.

Palkkatuettu työ

Jos työnantajalle on maksettu palkkatukea työttömän työllistämisestä, vain 75 % työstä lasketaan työssäoloehtoon.

Kela saa tiedon palkkatuetusta työstä TE-palveluista. Lisäksi työnantaja voi itse ilmoittaa tiedon Kelaan.

Irtisanotun työterveyshuolto

Jos työntekijä irtisanotaan taloudellisin tai tuotannollisin perustein, työnantajalla on velvollisuus järjestää hänelle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä.

Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti työ- tai virkasuhteessa vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta.

Työterveyshuolto pitää järjestää samanlaisena kuin työsuhteessa oleville. Työnantajalla on oikeus saada tältä ajalta sairausvakuutuslain mukainen korvaus työterveyshuollon kustannuksista. Irtisanotun työntekijän työterveyshuollon kustannuksista haetaan korvaus samalla hakemuksella ja samalla tavalla kuin työsuhteessa olevan työterveyshuollon kustannuksista.

Työnantajan velvollisuus järjestää työterveyshuolto päättyy, jos irtisanottu työntekijä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään 6 kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu työterveyshuolto. Työntekijän pitää ilmoittaa asiasta edelliselle työnantajalle.

Työnantajan pitää huolehtia siitä, että työterveyshuollon palveluntuottajalla on ajantasaiset tiedot henkilöistä, jotka kuuluvat työterveyshuollon piiriin.

Sivu päivitetty 22.4.2021