Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu työntekijästä, joka on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu. Työnantaja ei ole velvollinen suorittamaan sosiaaliturvamaksua alle 16-vuotiaasta eikä 68 vuotta täyttäneestä vakuutetusta.

Vuonna 2018 sairausvakuutusmaksu on kaikilla työnantajilla 0,86 % maksettavista palkoista ( 1,08 % vuonna 2017).
Työnantaja tilittää sairausvakuutusmaksun samalla, kun se tilittää palkansaajien ennakonpidätyksen. Maksun eräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Ensimmäinen sosiaaliturvamaksu vuoden 2018 palkoista maksetaan helmikuussa.

Työnantaja käyttää Verohallinnon OmaVero-järjestelmää maksaessaan sairausvakuutusmaksuja.

Työntekijästä maksetaan sairausvakuutusmaksut myös ulkomaan komennukselta, jos hän on tuolloin Suomen sosiaaliturvan piirissä.

Työntekijästä maksetaan sosiaaliturvamaksut myös ulkomaan komennukselta, jos hän on tuolloin Suomen sosiaaliturvan piirissä.

Lue lisää