Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu työntekijästä, joka on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu. Työnantaja ei ole velvollinen suorittamaan sosiaaliturvamaksua alle 16-vuotiaasta eikä 68 vuotta täyttäneestä vakuutetusta.

Vuonna 2019 sairausvakuutusmaksu on kaikilla työnantajilla 0,77 % maksettavista palkoista (0,86 % vuonna 2018).
Työnantaja tilittää sairausvakuutusmaksun samalla, kun se tilittää palkansaajien ennakonpidätyksen. Maksun eräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Ensimmäinen sosiaaliturvamaksu vuoden 2019 palkoista maksetaan helmikuussa.

Työnantaja käyttää Verohallinnon OmaVero-järjestelmää maksaessaan sairausvakuutusmaksuja. 1.1.2019 lähtien työnantajan pitää ilmoittaa erillisilmoituksella mm. sairausvakuutusmaksut tulorekisteriin.

Työntekijästä maksetaan sairausvakuutusmaksut myös ulkomaan komennukselta, jos hän on tuolloin Suomen sosiaaliturvan piirissä.

Lue lisää