Työntekijän ja yrittäjän sairausvakuutusmaksut

Työntekijät ja yrittäjät rahoittavat sairausvakuutusta päivärahamaksun kautta.

Päivärahamaksu

Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi palkansaajilta ja yrittäjiltä peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka sisältyy ennakonpidätykseen.

Palkansaajilta maksu peritään veronalaisen palkkatulon ja yrittäjiltä työtulon perusteella. Verovapaan ulkomaan työtulon sijasta päivärahamaksun perusteena käytetään työeläkelaeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa. Maksua ei määrätä alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle vakuutetulle.

Työntekijän palkkalaskelmassa pitää olla kohta, josta näkyy peritty päivärahan määrä. Vuonna 2022 päivärahamaksua ei peritä alle 15 128 euron vuositulosta (14 766 euroa vuonna 2021).

Palkansaajien päivärahamaksu on 1,18 % bruttopalkasta vuonna 2022 (1,36 % vuonna 2021).

YEL-yrittäjillä päivärahamaksu on 1,18 %  (1,55 % vuonna 2021), kun yrittäjän palkka- ja työtulo on vähintään 15 128 e/vuosi. Tämän lisäksi yrittäjiltä peritään lisärahoitusosuutta, joka on 0,14 % (0,19 % vuonna 2021.) YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu on siten 1,32 % vuonna 2022.

Sairaanhoitomaksu

Palkka- ja yrittäjätulosta sairaanhoitomaksu on 0,53 % vuonna 2022 (0,68 % vuonna 2021).

Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,50 % vuonna 2022 (1,65 % vuonna 2021). Se sisältyy ennakonpidätykseen.