Työntekijän ja yrittäjän sairausvakuutusmaksut

Työntekijät ja yrittäjät rahoittavat sairausvakuutusta päivärahamaksun kautta.

Päivärahamaksu

Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi palkansaajilta ja yrittäjiltä peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka sisältyy ennakonpidätykseen.

Palkansaajilta maksu peritään veronalaisen palkkatulon ja yrittäjiltä työtulon perusteella. Verovapaan ulkomaan työtulon sijasta päivärahamaksun perusteena käytetään työeläkelaeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa. Maksua ei määrätä alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle vakuutetulle.

Työntekijän palkkalaskelmassa pitää olla kohta, josta näkyy peritty päivärahan määrä. Vuonna 2020 päivärahamaksua ei peritä alle 14 574 euron vuositulosta (14 282 euroa vuonna 2019).

Palkansaajien päivärahamaksu on 1,18 % bruttopalkasta vuonna 2020 (1,54 % vuonna 2019).

YEL- yrittäjillä päivärahamaksu on 1,33 %, josta yrittäjän lisärahoitusosuus on 0.15 %-yksikköä (1,77 % vuonna 2019).

Sairaanhoitomaksu

Palkka- ja yrittäjätulosta sairaanhoitomaksu on 0,68 % vuonna 2020 (Kikyn takia ei peritty vuosina 2017-2019).

Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,65 % vuonna 2020 (1,61 % vuonna 2019). Se sisältyy ennakonpidätykseen.