Työntekijän ja yrittäjän sairausvakuutusmaksut

Työntekijät ja yrittäjät rahoittavat sairausvakuutusta päivärahamaksun kautta. Kilpailukykysopimuksen seurauksena palkansaajat ja yrittäjät eivät kuitenkaan maksa sairaanhoitomaksua vuonna 2018.

Päivärahamaksu

Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi palkansaajilta ja yrittäjiltä peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka sisältyy ennakonpidätykseen.

Palkansaajilta maksu peritään veronalaisen palkkatulon ja yrittäjiltä työtulon perusteella. Verovapaan ulkomaan työtulon sijasta päivärahamaksun perusteena käytetään työeläkelaeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa. Maksua ei määrätä alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle vakuutetulle.

Työntekijän palkkalaskelmassa on oltava kohta, josta näkyy päivärahan maksuprosentti ja peritty määrä. Päivärahamaksua ei peritä alle 14 020 euron vuositulosta.

Palkansaajien päivärahamaksu on 1,53 % bruttopalkasta vuonna 2018 (1,58 % vuonna 2017).

MYEL- yrittäjillä päivärahamaksu on niin ikään 1,53 % työtulosta. YEL-yrittäjät maksavat päivärahamaksun lisäksi lisärahoitusosuuden 0,17 % eli yhteensä 1,70 % (vuonna 2017 yhteensä 1,64 %).

Sairaanhoitomaksu

Palkka- ja yrittäjätulosta ei kilpailukykysopimuksen seurauksena peritä lainkaan sairaanhoitomaksua vuonna 2018 (kuten ei peritty vuonna 2017).

Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,53 % vuonna 2018 (1,45 % vuonna 2017). Se sisältyy ennakonpidätykseen.

Lue lisää