Työntekijän ja yrittäjän sairausvakuutusmaksut

Työntekijät ja yrittäjät rahoittavat sairausvakuutusta päivärahamaksun kautta. Kilpailukykysopimuksen seurauksena palkansaajat ja yrittäjät eivät kuitenkaan maksa sairaanhoitomaksua vuonna 2019.

Päivärahamaksu

Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi palkansaajilta ja yrittäjiltä peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka sisältyy ennakonpidätykseen.

Palkansaajilta maksu peritään veronalaisen palkkatulon ja yrittäjiltä työtulon perusteella. Verovapaan ulkomaan työtulon sijasta päivärahamaksun perusteena käytetään työeläkelaeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa. Maksua ei määrätä alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle vakuutetulle.

Työntekijän palkkalaskelmassa on oltava kohta, josta näkyy päivärahan maksuprosentti ja peritty määrä. Päivärahamaksua ei peritä alle 14 282 euron vuositulosta.

Työntekijän palkkalaskelmassa on oltava kohta, josta näkyy päivärahan maksuprosentti ja peritty määrä. Päivärahamaksua ei peritä alle 14 282 euron vuositulosta.

Palkansaajien päivärahamaksu on 1,54 % bruttopalkasta vuonna 2019 (1,53 % vuonna 2018).

MYEL- yrittäjillä päivärahamaksu on niin ikään 1,54 % työtulosta. YEL-yrittäjät maksavat päivärahamaksun lisäksi lisärahoitusosuuden 0,23 % eli yhteensä 1,77 % (vuonna 2017 yhteensä 1,70 %).

Yrittäjän päivärahamaksun nousu johtuu siitä, että yrittäjien sairauspäivärahan omavastuuaikaan lyhennettiin vuoden 2018 alusta lähtien kolmesta päivästä yhteen päivään.

Sairaanhoitomaksu

Palkka- ja yrittäjätulosta ei kilpailukykysopimuksen (kiky) seurauksena peritä lainkaan sairaanhoitomaksua vuonna 2019. Sitä ei myöskään peritty vuosina 2017 ja 2018).

Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,64 % vuonna 2018 (1,53 % vuonna 2018). Se sisältyy ennakonpidätykseen.