Vuosilomakustannuskorvauksen hakeminen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Vuosilomakustannuskorvauksen hakeminen työnantajalle

Vuosilomakustannuskorvaus pitää hakea 6 kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä, jos hakemus koskee vanhan lain mukaisia erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta kertyneitä vuosilomakustannuksia.

Kun hakemus koskee uuden lain mukaisia erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan ajalta kertyneitä vuosilomakustannuksia, täytyy korvausta hakea 2 vuoden kuluessa sen kalenterikuukauden alkamisesta, jolta korvausta halutaan saada.

Korvauksen voi hakea etukäteen, jos vuosilomapalkan ja -korvauksen määrä on arvioitavissa. Kela käsittelee kuitenkin hakemuksen vasta, kun vanhempainpäivärahaa on maksettu 156 arkipäivää (vanhan lain mukaan), 160 arkipäivää (uuden lain mukaan) tai haettu yksittäinen vanhempainpäivärahajakso on maksettu.

Toimi näin

  1. Ilmoita se vanhempainvapaiden aika, jolta haet korvausta. Hae korvausta niiltä kokonaisilta kalenterikuukausilta, joilta Kela on maksanut vanhempainpäivärahaa vähintään 14 arkipäivältä ja joilta työntekijälle on kertynyt vuosilomaa vanhempainvapaiden perusteella.

    Voit selvittää arkipäivien laskurilla, milloin raskaus- ja vanhempainvapaa on kestänyt 156 tai 160 arkipäivää. Ilmoita raskausvapaan ensimmäinen päivä ja yhtäjaksoisesti pidettyjen raskaus- ja vanhempainvapaapäivien määrä. Jos työntekijä on pitänyt vanhempainvapaan osissa, laske jokainen jakso erikseen.

    Työnantajan pitää arvioida ilmoittamaltaan ajalta kertyneen lomapalkan tai lomakorvauksen määrä, jos sitä ei ole vielä maksettu. 

  2. Lähetä hakemus Kelaan.

    Vaihtoehtoisesti voit tehdä hakemuksen lomakkeella Työnantajan hakemus, vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaukset SV 18 (pdf). Postita hakemus osoitteeseen Kela, PL 26, 00056 KELA.

    Vuosilomakustannuskorvausta ei voi hakea tulorekisterin kautta.

Päätös vuosilomakustannuskorvauksesta

Vuosilomakustannuskorvausta hakenut työnantaja saa Kelasta päätöksen. Päätöksestä käy ilmi, onko korvausta myönnetty, korvauksen määrä ja maksuajankohta.

Kela lähettää päätöksen postitse, mutta samat tiedot ja asiakaskirjeet ovat nähtävissä myös Työnantajien asiointipalvelussa.

Työnantaja voi luopua postitse lähetettävistä päätöksistä ja siirtyä sähköisiin päätöksiin. Päätös koskee kaikkia päivärahapäätöksiä sekä lomakustannuskorvaus-, perhevapaakorvaus- ja takaisinperintäpäätöksiä. 

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?