Vanhempainpäivärahat työnantajalle kun lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen 

Vanhempainpäivärahat uudistuivat 1.8.2022. Uusi laki ottaa tasa-arvoisemmin huomioon erilaiset perhetilanteet.

Milloin työntekijä alkaa saada uusia vanhempainpäivärahoja?

Uuden lain mukaisia vanhempainpäivärahoja maksetaan, jos työntekijän lapsen laskettu aika on aikaisintaan 4.9.2022. Tällöin vanhempainpäivärahakausi alkaa aikaisintaan 1.8.2022.

Jos lapsi kuitenkin syntyi ennenaikaisesti 29.7.2022 tai sitä aikaisemmin, maksetaan vanhempainpäivärahoja vanhan lain mukaan.

Jos perhe on alkanut saada vanhempainpäivärahoja aiemmin, niitä ei voi 1.8.2022 muuttaa uuden lain mukaisiksi.

Lapsi syntyy ennenaikaisesti

Lapsen laskettu aika on ollut 6.9.2022, mutta lapsi syntyykin ennenaikaisesti 25.7.2022. Perheen oikeus vanhempainpäivärahoihin alkaa syntymää seuraavasta arkipäivästä 26.7.2022, joten vanhemmat saavat perhevapaat vanhan lain mukaan. Esimerkiksi isyysraha täytyy tässä tilanteessa hakea 25.9.2024 mennessä.

Lapsi syntyy lasketun ajan jälkeen

Lapsen laskettu aika on 1.9.2022, mutta lapsi syntyy 6.9.2022. Oikeus vanhempainpäivärahoihin määräytyy lasketun ajan mukaan ja äitiysrahakausi on alkanut 28.7.2022. Vanhemmat saavat vanhempainpäivärahat vanhan lain mukaan, ja isyysrahaan on oikeus yhteensä 54 arkipäivältä. Isyysraha täytyy hakea 6.11.2024 mennessä.

Jos perhe adoptoi lapsen, vanhempainpäivärahaa maksetaan uuden lain mukaan, jos lapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Vanhempainvapaat pitenevät

Suurin uudistus vanhempainvapaissa on se, että vanhempainvapaiden kokonaiskesto pitenee, ja vapaat jakautuvat tasaisemmin molemmille vanhemmille. 1.8. jälkeen vanhempainpäivärahapäiviä eli vanhempainvapaita on yhteensä 360 arkipäivää eli yli 13 kuukautta (aikaisemmin yhteensä 317 arkipäivää). Uudistus pidentää erityisesti isien ja yhden vanhemman perheiden vanhempainvapaita.

Vanhempainpäivärahat

Ilmoitus työnantajalle

Työntekijän täytyy ilmoittaa työnantajalle vanhempainvapaasta 2 kuukautta ennen kuin jää pois töistä. Jos vapaan kesto on lyhyempi kuin 12 arkipäivää, siitä täytyy ilmoittaa työnantajalle 1 kuukausi etukäteen.

Työntekijän perhevapaista kannattaa kuitenkin keskustella työpaikalla hyvissä ajoin ja varautua muun muassa sijaisjärjestelyihin.

Milloin vanhempainpäiväraha maksetaan työnantajalle?

Jos työnantaja maksaa palkkaa työntekijänsä raskaus- tai vanhempainvapaan ajalta, Kela voi maksaa vanhempainpäivärahan työnantajalle.  

Jos työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälleen palkkaa vanhempainvapaiden ajalta, se on yleensä määritelty alan työehtosopimuksissa.

Työnantaja ei voi saada päivärahaa työntekijän vuosiloman tai työpäivien ajalta.
Vaikka työnantaja ei maksaisikaan palkkaa työntekijän perhevapaan ajalta, Kela voi silti tarvita työnantajalta lisätietoja, kuten esimerkiksi työnantajan ilmoituksen erityisäitiysrahaa varten SV 96 (pdf).

Lue lisää