Ulkomailla ostettujen lääkkeiden korvaaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Ulkomailla ostettujen lääkkeiden korvaaminen

Ulkomailla aiheutuneiden lääkekustannusten korvaaminen riippuu muun muassa siitä, onko kyseessä äkillinen sairastuminen vai oletko hakeutunut ulkomaille hoitoon. Hoitoon hakeutuminen tarkoittaa sitä, että matkustat toiseen maahan käyttämään terveydenhuoltopalveluita.

Korvaukseen vaikuttaa lisäksi se, mistä maasta on kyse.

Äkillinen sairastuminen ulkomailla

Jos oleskelet tilapäisesti EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa ja joudut menemään lääkäriin äkillisen sairastumisen takia, voit hakea korvausta kyseisen maan sairausvakuutuslaitoksesta. Asiointia helpottaa, jos sinulla on mukana voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Jos et hae tai saa korvausta hoitoa antaneesta maasta, voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta. Korvaus maksetaan valintasi mukaan joko Suomen tai hoitoa antaneen maan lakien mukaan. Jos kyse on toisesta Pohjoismaasta, korvaus maksetaan aina hoitoa antaneen maan lakien mukaan.

Valitset Suomen lakien mukaisen korvauksen

Kela maksaa korvauksen enintään 3 kuukauden lääkkeistä kerrallaan.

Jos kyseessä on kallis lääke, Kela maksaa korvauksen enintään 1 kuukauden lääkkeistä kerrallaan. Lääke on kallis, jos siitä on markkinoilla yli 1 000 euroa maksava pakkauskoko.

Suomen lakien mukaan korvattu lääkeosto kerryttää alkuomavastuuta ja vuosiomavastuuta.

Valitset hoitoa antaneen maan lakien mukaisen korvauksen

Kela kysyy korvauksen määrän hoitoa antaneelta maalta ja maksaa sen sinulle.

Hoitoa antaneen maan lakien mukaan korvattu lääkeosto ei kerrytä alkuomavastuuta eikä vuosiomavastuuta.

Äkillinen sairastuminen muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa

Jos oleskelet tilapäisesti muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa ja joudut ostamaan lääkkeitä sairauden hoitoon, et voi saada korvausta Kelasta.

Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

Jos matkustat ostamaan sairauden hoitoon tarvitsemiasi lääkkeitä toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Iso-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista, et voi hakea korvausta kyseisen maan sairausvakuutuslaitoksesta. Sen sijaan voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Korvausta voidaan maksaa kerralla enintään 3 kuukauden lääkkeistä. Jos kyseessä on kallis lääke, korvausta voidaan maksaa kerralla enintään 1 kuukauden hoitoa varten tarvittavasta lääkemäärästä. Lääkkeet ovat kalliita, jos niistä on markkinoilla yli 1000 euroa maksava pakkaus.

Kela ei korvaa ulkomailta verkossa tai postitse tilattuja lääkkeitä.

Määrä ja maksaminen

Kela korvaa vain sairauden hoitoon määrättyjä lääkkeitä, jotka vastaavat Suomessa korvattavaa lääkettä. Lääkkeen vastaavuus arvioidaan lääkemuodon (esimerkiksi tabletti tai liuos) sekä lääkeaineen ja sen vahvuuden perusteella. Korvauksen määrään vaikuttaa ulkomailta ostetun lääkkeen hinta ja pakkauskoko ja Suomessa korvattavaksi hyväksytyn vastaavan lääkkeen pakkauskoko, hinta tai viitehinta.

Kela maksaa korvauksen, kun alkuomavastuu täyttynyt.

  • Jos vastaava lääke kuuluu Suomessa viitehintajärjestelmään, korvaus maksetaan lääkkeen ostohinnan tai viitehinnan mukaan.
  • Jos vastaava lääke ei kuulu Suomessa viitehintajärjestelmään, korvaus maksetaan lääkkeen ostohinnan tai enintään lääkkeelle Suomessa vahvistetun hinnan mukaan.
  • Jos vastaava lääkevalmiste on Suomessa hyväksytty erityiskorvattavaksi ja sinulla on oikeus erityiskorvaukseen ulkomailla ostetusta lääkkeestä.
  • Jos vuosiomavastuusi on täyttynyt, voit saada ulkomailta ostetusta lääkkeestä lisäkorvauksen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.2.2024