Kuka voi saada vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua?

 

Voit saada vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua, jos  

 • sinulla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma
 • sinulla on kotikunta Suomessa
 • pystyt ilmaisemaan itseäsi tulkkauksen avulla ja käytät jotain toimivaa kommunikointimenetelmää.

Esimerkkejä kommunikointimenetelmistä:

 • suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli
 • suomen tai ruotsin kielen mukaan viitottu puhe
 • puhetulkkaus
 • kirjoitustulkkaus suomeksi, ruotsiksi tai saameksi
 • muut puhevammaisten kommunikointimenetelmät, kuten kuvakommunikaatio.

Suomessa asuvalla maahanmuuttajalla on oikeus tulkkauspalveluun, jos hän ymmärtää ja osaa käyttää

 • suomalaista viittomakieltä
 • suomenruotsalaista viittomakieltä
 • puhuttua tai kirjoitettua suomea
 • puhuttua tai kirjoitettua ruotsia.