Pikaopas vammaisten tulkkauspalveluihin

 

Kela järjestää vammaisille henkilöille tulkkauspalvelua. Pikaoppaan avulla saat selkeän kuvan palvelusta.

Kenelle ja mihin tarkoitukseen

 

Tarvitset tulkkausta vamman takia

Voit saada tulkkauspalvelua, jos sinulla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma. Sinulla on käytössäsi toimiva kommunikointimenetelmä.

Lue lisää
 

Kelan järjestämä palvelu on maksuton

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus myöntää oikeuden palveluun ja välittää asiakkaille tulkkeja.

Lue lisää
 

Muu kuin Kelan järjestämä tulkkaus

Muilla viranomaisilla on tietyissä tilanteissa velvollisuus järjestää vammaiselle henkilölle tulkkaus. Jos tarvitset tulkkausta esimerkiksi perusopetukseen, hae sitä kunnalta.

Lue lisää

Hae oikeutta

 

Hae oikeutta tulkkauspalveluun

Täytä hakemus ja asiakastietolomake huolellisesti. Liitä mukaan asiantuntijalausunto.

Hae oikeutta Lue lisää
 

Kela myöntää tietyn määrän tulkkauspalvelua vuodessa

Kuulo- tai puhevamman perusteella voi saada tulkkausta vähintään 180 tuntia, ja kuulonäkövamman perusteella vähintään 360 tuntia vuodessa.

Lue lisää
 

Tulkkausta arjen vuorovaikutustilanteisiin

Voit tilata tulkin työelämään, opiskeluun, asiointiin ja harrastuksiin. Voit aloittaa tulkkauspalvelun käytön, kun Kela on myöntänyt sinulle siihen oikeuden.

 

Voit vaikuttaa siihen, kuka sinulle tulkkaa

Jos otat käyttöön henkilökohtaisen tulkkilistan, voit ehdottaa listalle tulkkeja. Ilmoita asiakastietolomakkeella, jos haluat ottaa listan käyttöön.

Lue lisää
 

Tarvitsetko tulkkia opiskeluun?

Hae ensin oikeutta tulkkauspalveluun ja sen jälkeen oikeutta opiskelutulkkaukseen.

Lue lisää
 

Tarvitsetko tulkkia pidemmälle ulkomaanmatkalle?

Hae ensin oikeutta tulkkauspalveluun ja sen jälkeen oikeutta saada tulkkausta ulkomaanmatkalla. Lyhyille päivämatkoille ei tarvitse erikseen hakea oikeutta tulkkaukseen ulkomailla.

Lue lisää
 

Hae tarvittaessa lisätunteja

Jos tulkkaustuntien määrä ei riitä, voit hakea niitä lisää.

Lue lisää

Tulkkauspalvelun käytön opastus

 

Kela opastaa sinua palvelun käyttöön

Jos tarvitset opastusta palvelun käyttöön, voit pyytää sitä Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. Käytön opastuksessa mukanasi voi olla läheisesi, avustaja tai esim. puheterapeutti. Voit saada opastusta, vaikka olisit jo käyttänyt palvelua aiemmin.

Lue lisää

Tilaa tulkki

 

Tilaa tulkki Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta

Tilaa tulkki heti kun tiedät tarvitsevasi tulkkia.

Lue lisää
 

Tilaa tulkki opiskeluun

Opiskelutulkkaustilaus tehdään 1 vuodeksi kerrallaan.

Lue lisää
 

Tilaa tulkki ulkomaanmatkalle

Saat tiedon tulkista samalla kun sinulle myönnetään oikeus saada tulkkausta ulkomaanmatkalla.

Lue lisää
 

Kela välittää tilaukseesi tulkin

Sinulta voidaan kysyä lisätietoja, jotta välitys onnistuu mahdollisimman hyvin.

Lue lisää

Ilmoita muutoksista

 

Haluatko tehdä muutoksen tai perua tilauksen?

Ilmoita ajoissa Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen, jos haluat tehdä muutoksen tilaukseen tai perua tilauksen.

Lue lisää
 

Muutokset asiakastietoihin

Ilmoita aina Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen, jos yhteystietosi tai kommunikointimenetelmäsi muuttuu.

Lue lisää