Pikaopas vammaisten tulkkauspalveluun | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Pikaopas vammaisten tulkkauspalveluihin

 

Kela järjestää vammaisille henkilöille tulkkauspalvelua. Pikaoppaan avulla saat selkeän kuvan palvelusta.

Kenelle ja mihin tarkoitukseen

Tarvitset tulkkausta vamman takia

Voit saada tulkkauspalvelua, jos sinulla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma. Sinulla on käytössäsi toimiva kommunikointimenetelmä.

Kelan järjestämä palvelu on maksuton

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus myöntää oikeuden palveluun ja välittää asiakkaille tulkkeja.

Muu kuin Kelan järjestämä tulkkaus

Muilla viranomaisilla on tietyissä tilanteissa velvollisuus järjestää vammaiselle henkilölle tulkkaus. Jos tarvitset tulkkausta esimerkiksi perusopetukseen, hae sitä kunnalta.

Hae oikeutta

Hae oikeutta tulkkauspalveluun

Täytä hakemus ja asiakastietolomake huolellisesti. Liitä mukaan asiantuntijalausunto.

Kela myöntää tietyn määrän tulkkauspalvelua vuodessa

Kuulo- tai puhevamman perusteella voi saada tulkkausta vähintään 180 tuntia, ja kuulonäkövamman perusteella vähintään 360 tuntia vuodessa.

Tulkkausta arjen vuorovaikutustilanteisiin

Voit tilata tulkin työelämään, opiskeluun, asiointiin ja harrastuksiin. Voit aloittaa tulkkauspalvelun käytön, kun Kela on myöntänyt sinulle siihen oikeuden.

Voit vaikuttaa siihen, kuka sinulle tulkkaa

Jos otat käyttöön henkilökohtaisen tulkkilistan, voit ehdottaa listalle tulkkeja. Ilmoita asiakastietolomakkeella, jos haluat ottaa listan käyttöön.

Tarvitsetko tulkkia opiskeluun?

Hae ensin oikeutta tulkkauspalveluun ja sen jälkeen oikeutta opiskelutulkkaukseen.

Tarvitsetko tulkkia pidemmälle ulkomaanmatkalle?

Hae ensin oikeutta tulkkauspalveluun ja sen jälkeen oikeutta saada tulkkausta ulkomaanmatkalla. Lyhyille päivämatkoille ei tarvitse erikseen hakea oikeutta tulkkaukseen ulkomailla.

Hae tarvittaessa lisätunteja

Jos tulkkaustuntien määrä ei riitä, voit hakea niitä lisää.

Tulkkauspalvelun käytön opastus

Kela opastaa sinua palvelun käyttöön

Jos tarvitset opastusta palvelun käyttöön, voit pyytää sitä Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. Käytön opastuksessa mukanasi voi olla läheisesi, avustaja tai esim. puheterapeutti. Voit saada opastusta, vaikka olisit jo käyttänyt palvelua aiemmin.

Tilaa tulkki

Tilaa tulkki Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta

Tilaa tulkki heti kun tiedät tarvitsevasi tulkkia.

Tilaa tulkki opiskeluun

Opiskelutulkkaustilaus tehdään 1 vuodeksi kerrallaan.

Tilaa tulkki ulkomaanmatkalle

Saat tiedon tulkista samalla kun sinulle myönnetään oikeus saada tulkkausta ulkomaanmatkalla.

Kela välittää tilaukseesi tulkin

Sinulta voidaan kysyä lisätietoja, jotta välitys onnistuu mahdollisimman hyvin.

Ilmoita muutoksista

Haluatko tehdä muutoksen tai perua tilauksen?

Ilmoita ajoissa Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen, jos haluat tehdä muutoksen tilaukseen tai perua tilauksen.

Muutokset asiakastietoihin

Ilmoita aina Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen, jos yhteystietosi tai kommunikointimenetelmäsi muuttuu.

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?