Tutustu vammaisten tulkkauspalveluun | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tutustu vammaisten tulkkauspalveluun

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää mahdollisuuksiasi toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, jos sinulla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja tarvitset vammasi vuoksi tulkkausta.

 • Tulkki järjestetään läheltä sinua. Jos tarvitset tulkkausta muualla kuin lähialueellasi, tulkki tulee läheltä tulkkauspaikkaa.
 • Henkilökohtainen tulkkilista on lista tulkeista, joille tilauksesi pyritään välittämään. Voit valita, haluatko käyttää tulkkilistaa. Jos et halua käyttää tulkkilistaa, tilaukseen välitetään tarpeisiisi sopiva tulkki läheltä tulkkauspaikkaa.
 • Tulkkaus voi olla lähitulkkausta tai etätulkkausta.
 • Tulkkaus voi tapahtua millä kielellä tahansa, jos tulkkaustilaukselle löytyy kielitaitoinen tulkki. Kommunikointikeinona voi siis olla esimerkiksi kirjoitustulkkaus englanniksi tai venäläinen viittomakieli.

Voit tilata tulkin tilanteisiin, joissa tarvitaan vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa. Tulkki voi tulkata viittomakieltä, viitottua puhetta tai puhetta. Tulkkauspalvelua voidaan järjestää myös kirjallisessa muodossa olevan viestin tai tekstin, esimerkiksi lomakkeen tulkkaamiseen.

Voit käyttää tulkkauspalvelua

 • työssä käymiseen
 • opiskeluun peruskoulun jälkeen
 • asiointiin
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • harrastamiseen tai virkistykseen.

Et voi käyttää tulkkauspalvelua esimerkiksi

 • muihin palveluihin, kuten henkilökohtaiseen avustamiseen tai kuljettamiseen
 • kahden viittomakielen väliseen tulkkaukseen, esimerkiksi suomalaisesta viittomakielestä suomenruotsalaiseen viittomakieleen
 • tulkkaukseen kansainvälisillä viittomilla
 • äänikirjojen tai podcastien tulkkaukseen
 • kirjojen tai muiden vastaavien teosten kääntämiseen
 • eri kommunikaatiomenetelmien opetukseen.

Hyvinvointialueet järjestävät viittomakielen ja muiden kommunikaatiomenetelmien opetuksen. Ota yhteys kotikuntaasi, jos haluat lisätietoa.

Tulkkaus tarkoittaa viittomakielellä tai jollakin kommunikaatiota selventävällä menetelmällä tapahtuvaa viestin välittämistä. Tulkkaustilanteessa on aina vähintään kolme osapuolta, joista yksi on tulkki. Tulkki välittää viestiä muiden osapuolten välillä.

Tulkkausta käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa ja joista esimerkiksi kuulovammainen henkilö ei selviä kuulolaitteen tai sisäkorvaimplantinkaan avulla.

Kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkausta 180 tuntia vuodessa ja kuulonäkövammaisella henkilöllä 360 tuntia vuodessa.

Jos tarvitset enemmän tulkkausta, voit hakea lisätunteja.

Palvelun käyttö ei maksa mitään.

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.4.2024