Tutustu vammaisten tulkkauspalveluun | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tutustu vammaisten tulkkauspalveluun


Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen tai puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta.

Miten tulkkauspalvelu järjestetään?

 • Tulkki järjestetään läheltä asiakasta. Jos asiakas tarvitsee tulkkausta muualla kuin lähialueeltaan, tulkki tulee läheltä tulkkauspaikkaa.
 • Asiakas valitsee, haluaako hän käyttää palvelussaan tulkkilistaa. Jos asiakas ei halua tulkkilistaa, tilaukseen välitetään asiakkaan tarpeisiin sopiva tulkki läheltä tulkkauspaikkaa.
 • Tulkkaus voi olla lähitulkkausta tai etätulkkausta.
 • Tulkkaus voi tapahtua millä kielellä tahansa, jos tulkkaustilaukselle löytyy kielitaitoinen tulkki. Kommunikointikeinona voi siis olla esimerkiksi kirjoitustulkkaus englanniksi tai venäläinen viittomakieli.

Mitä tulkkauspalveluun kuuluu?

Tulkkauspalvelua voi käyttää

 • työssä käymiseen
 • opiskeluun peruskoulun jälkeen
 • asiointiin
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • harrastamiseen tai virkistykseen.

Tulkkauspalveluun ei kuulu

 • vammaisen henkilön muiden palveluiden järjestäminen (esim. henkilökohtainen apu tai kuljettaminen)
 • kahden viittomakielen välinen tulkkaus, esim. suomalaisesta viittomakielestä suomenruotsalaiseen viittomakieleen
 • tulkkaus kansainvälisillä viittomilla
 • eri kommunikaatiomenetelmien opetus.

Hyvinvointialueet järjestävät viittomakielen ja muiden kommunikaatiomenetelmien opetuksen. Ota yhteys kotikuntaasi, jos haluat lisätietoa.

Mitä tulkkauksella tarkoitetaan? 

Tulkkaus tarkoittaa viittomakielellä tai jollakin kommunikaatiota selventävällä menetelmällä tapahtuvaa viestin välittämistä. Tulkkaustilanteessa on aina 3 osapuolta.

Esimerkiksi viittomakieltä, viitottua puhetta, puhetta tai kirjoitettua tekstiä voidaan tulkata. Tulkki voi esimerkiksi tulkata suomenkielisen lomakkeen viittomakielelle.

Tulkkauspalveluun kuuluu siis myös pienimuotoisen kirjallisen dokumentin kääntäminen. Kirjojen tai muiden vastaavien teosten kääntäminen ei kuitenkaan kuulu palveluun.

Kuinka paljon tulkkausta voi saada?

Kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkausta 180 tuntia vuodessa ja kuulonäkövammaisella henkilöllä 360 tuntia vuodessa.

Jos tarvitset enemmän tulkkausta, voit hakea lisätunteja

Palvelun käyttö ei maksa mitään.

Lue lisää

Sivu päivitetty 8.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?