Vanhempainraha

Molemmat vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaata. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää eli noin puoli vuotta. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. 

Lapsi on noin 9 kuukautta, kun vanhempainraha päättyy. Vanhempainraha päättyy aikaisemmin, jos saat seuraavan lapsen ja hänestä äitiys- tai isyysrahaa.

Vanhempainrahaa maksetaan yli 158 arkipäivää, jos lapsi on syntynyt ennen äitiysrahan alkamista. Tällöin vanhempainrahaa maksetaan lisää niin monta arkipäivää kuin äidin äitiysrahakausi aikaistui.

Lapsesta yksin huolehtiva äiti voi saada vanhempainrahaa 54 päivää pidempään, jos vanhempainpäivärahakausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019. Oikeus pidennykseen on silloin, kun lapsella ei ole vahvistettua isää eikä äidillä ole avio- tai avopuolisoa, jolla olisi oikeus isyysrahaan.

Miltä ajalta vanhempainrahaa?

Vanhempainrahakauden laskurilla voit laskea, miltä ajalta saat vanhempainrahaa.

Laskuriin

Hae tukea viimeistään 1 kuukautta ennen vanhempainrahakauden alkamista. 

Lue lisää yhden vanhemman perhe-etuuksista.

Vanhempainvapaa on tarkoitettu molemmille vanhemmille

Vanhemmat voivat sopia keskenään vanhempainvapaan käytöstä. He voivat jakaa vanhempainrahakauden, tai vaihtoehtoisesti vanhempainvapaalle voi jäädä vain toinen vanhemmista.

Vanhemmat eivät kuitenkaan voi olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla (poikkeuksena monikkoperheet). Kumpikin vanhempi voi jakaa vanhempainrahakautensa enintään kahteen jaksoon.

Opiskelu ja työskentely vanhempainvapaalla

Äiti ja isä voivat työskennellä vanhempainvapaan aikana. Vanhempainraha maksetaan työskentelyn ajalta vähimmäismääräisenä. Työskentely sunnuntaina tai arkipyhinä ei vaikuta vanhempainrahaan.

Työskentelyä on kaikki ansiotyö, myös esim. kotona tehtävä etätyö ja päivystys- ja varallaoloaika. Työskentelyä on tämän lisäksi myös esim. työskentely omassa tai perheenjäsenen yrityksessä, maa- tai metsätaloustyö, itsenäinen tieteellinen työ ja luottamustehtävän hoitaminen, kun se liittyy omaan työhön tai siitä maksetaan palkkiota. Omaishoitajana tai perhehoitajana toimiminen katsotaan myös  ansiotyöksi. Ilmoita työskentelypäivät Kelaan mahdollisimman pian, jotta vanhempainpäiväraha maksetaan oikean suuruisena ja liikamaksulta vältytään. 

Osittaista vanhempainvapaata äiti ja isä voivat pitää samaan aikaan, jolloin molemmat tekevät osa-aikatyötä ja saavat osittaista vanhempainrahaa.

Jos äiti tai isä opiskelee päätoimisesti ja saa opintotukea, maksetaan vanhempainraha vähimmäismääräisenä opintotuen lisäksi. Jos vanhempi ei nosta opintotukea, maksetaan vanhempainraha tavalliseen tapaan täysimääräisenä.

Lue lisää