Vanhempainrahapäivien luovuttaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainrahapäivien luovuttaminen

Voit luovuttaa omasta 160 arkipäivän vanhempainrahakiintiöstäsi enintään 63 arkipäivää toiselle lasta hoitavalle henkilölle. Voit luovuttaa päiviä

  • lapsen toiselle vanhemmalle
  • puolisollesi, joka ei ole lapsen vanhempi
  • lapsen toisen vanhemman puolisolle
  • lapsen muulle huoltajalle.

Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröityä puolisoa.

Kaikkia päiviä ei tarvitse luovuttaa samalle henkilölle. Voit luovuttaa vanhempainrahapäiviä kuitenkin yhteensä enintään 63 arkipäivää, vaikka luovuttaisit niitä useammalle henkilölle. Voit luovuttaa vain kokonaisia vanhempainrahapäiviä.

Vanhemman täytyy ensin luovuttaa haluamansa vanhempainrahapäivät, jotta toinen henkilö voi hakea niitä. Kaikkia vanhempainrahapäiviä haetaan samalla tavalla. Hae siis luovutettuja vanhempainrahapäiviä samalla tavalla kuin hakisit mahdollisen oman kiintiösi vanhempainrahapäiviä.

Henkilö, jolle päiviä on luovutettu, voi käyttää luovutettuja vanhempainrahapäiviä, jos hän hoitaa lasta ja on poissa töistä. Hänen täytyy olla sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutettu Suomessa, kun hän jää vanhempainvapaalle. 

Esimerkki vanhempainrahapäivien luovuttamisesta toiselle vanhemmalle

Linda ja Paavo saavat lapsen, jota Linda jää hoitamaan kotiin vanhempainvapaalle raskausvapaansa jälkeen. Linda palaa takaisin töihin oltuaan vanhempainvapaalla 110 arkipäivää eli noin 4,5 kuukautta. Hän luovuttaa loput 50 vanhempainrahapäiväänsä Paavolle.

Paavolla on vanhempainrahapäiviä siis yhteensä 210 arkipäivää.

Vanhempainrahapäiviä voi luovuttaa enemmän seuraavissa tilanteissa:

Useampi lasta hoitava henkilö voi saada vanhempainrahaa yhtä aikaa

Jos lapsen vanhemmat eivät ole avio- tai avoliitossa keskenään ja vanhempi on luovuttanut vanhempainrahapäiviään puolisolleen, vanhempainrahaa voi saada perheen tilanteesta riippuen samalta ajalta kolme tai neljä henkilöä.

Yhdelle henkilölle voidaan maksaa vanhempainrahaa enintään 18 arkipäivän ajalta samaan aikaan toisen lasta hoitavan henkilön kanssa.

Esimerkki tilanteesta, jossa useampi henkilö saa samanaikaisesti vanhempainrahaa

Eeville ja Iirolle on syntynyt hiljattain yhteinen lapsi. Eevi ja Iiro eivät asu yhdessä eivätkä he ole naimisissa. Iirolla on uusi puoliso Maija, jolle Iiro on luovuttanut osan vanhempainrahapäivistään. Eevi, Iiro ja Maija hoitavat lasta samanaikaisesti kolmen viikon ajan lapsen syntymän yhteydessä. Kaikki kolme voivat saada vanhempainrahaa samalta ajalta yhteensä enintään 18 arkipäivältä.

Jos Iiro olisi lapsen syntymän yhteydessä vanhempainvapaalla samaan aikaan pelkästään Eevin kanssa, hän ei voisi enää myöhemmin olla vanhempainvapaalla samaan aikaan Maijan kanssa, koska hän on jo käyttänyt enimmäismäärän yhdessä pidettäviä vanhempainvapaapäiviä.

Miten ja milloin vanhempainrahapäiviä voi luovuttaa?

Voit luovuttaa vanhempainrahapäiviä toiselle henkilölle

  • OmaKelassa vanhempainpäivärahan hakemuksella samalla kun haet vanhempainrahaa
  • OmaKelassa lähettämällä viestin
  • ilmoituksella Vanhempainpäivärahat SV 17 (pdf)
  • soittamalla Kelaan.

Synnyttävä vanhempi voi luovuttaa vanhempainrahapäiviä hakemuksellaan jo ennen lapsen syntymää tai lapsen syntymän jälkeen. Toinen vanhempi voi luovuttaa omia vanhempainrahapäiviään vasta lapsen syntymän jälkeen.

Luovutuksen peruminen

Voit perua vanhempainrahapäivien luovutuksen kokonaan tai osittain. Jos luovutetut päivät vastaanottanut henkilö on jo käyttänyt osan päivistä, voit saada takaisin vain niin monta päivää kuin niitä on käyttämättä.

Jos sinulle on luovutettu vanhempainrahapäiviä, et voi itse palauttaa niitä, vaan päivät luovuttaneen henkilön pitää itse perua luovutus. Et voi myöskään luovuttaa sinulle luovutettuja päiviä eteenpäin.

Sivu päivitetty 1.11.2023

Mitä mieltä olet sivusta?