Vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena

Vanhempainpäivärahat uudistuvat – oletko oikealla sivulla?

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

 • lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen
 • adoptiolapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022.

Linkit tämän sivun sisältöön:

Kuka voi saada vanhempainrahaa?

Miltä ajalta vanhempainrahaa maksetaan?

Yhdessä pidettävät päivät

Vanhempainrahapäivien luovuttaminen

Vanhempainraha osittaisena

Monimuotoiset perheet

Muita tilanteita vanhempainrahan aikana

Ilmoita työnantajalle

Vanhempainrahan hakeminen

Vanhempainrahan jälkeen

Jotta voit saada vanhempainrahaa, sinun täytyy hoitaa lasta ja olla pois työstä. Lapsen hoitamisella tarkoitetaan sitä, että olet vastuussa vauvan tai pikkulapsen päivittäisestä hoivasta ja huolenpidosta.

 • Synnyttänyt vanhempi: Voit jäädä vanhempainvapaalle ja saada vanhempainrahaa, kun raskausraha on päättynyt. Saat raskausrahaa lapsen syntymän jälkeen niin monta päivää kuin sitä on jäljellä sinulle maksettavasta 40 arkipäivästä. Jos lapsi syntyy vasta lasketun ajan jälkeen, voit saada vanhempainrahaa heti raskausrahan päättymisen jälkeen, vaikka lapsi ei olisi vielä syntynyt.
 • Lapsen toinen vanhempi: Voit saada vanhempainrahaa lapsen syntymästä alkaen.

Kuka voi saada vanhempainrahaa?

Voit saada vanhempainrahaa, jos olet lapsen vanhempi ja huoltaja. Vanhempi voi olla lapsen biologinen tai adoptiovanhempi. Vanhempainrahaan oikeutettuja vanhempia voi olla yksi tai kaksi.

Lisäksi voit saada vanhempainrahaa myös, jos olet tunnustanut vanhemmuuden ennen lapsen syntymää neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. Tällöin voit saada vanhempainrahaa enintään neljän kuukauden ajan lapsen syntymästä lukien, vaikka vanhemmuutta ei vielä olisi vahvistettu.

Tietyissä erityistilanteissa vanhempainrahaa voidaan maksaa synnyttäneelle vanhemmalle, vaikka hän ei hoitaisikaan lasta.

Jotta voit saada vanhempainrahaa, sinun täytyy olla vakuutettu Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti.

Miltä ajalta vanhempainrahaa maksetaan?

Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä enintään 320 arkipäivältä. Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, vanhempainrahapäivät jakautuvat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissä 160 arkipäivää.

Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin paitsi arkipyhät. Arkipyhä on muuksi viikonpäiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva pyhäpäivä.

Voit saada vanhempainrahaa joustavasti haluaminasi ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Jos olet töissä, työnantajallasi voi olla oikeus rajoittaa vanhempainvapaajaksoja. Jos työnantajallesi sopii, voit käyttää vanhempainrahaa lyhyissäkin jaksoissa tai jopa yksittäisinä päivinä.

Yhdessä pidettävät päivät

Vanhemmat voivat saada vanhempainpäivärahoja samaan aikaan enintään 18 arkipäivän ajan, jos he hoitavat lasta ja

 • molemmat ovat vanhempainvapaalla
 • toinen on raskausvapaalla ja toinen on vanhempainvapaalla.

Vanhempainpäivärahoja voidaan maksaa tietyissä tilanteissa myös useammalle lapsen hoitoon osallistuvalle henkilölle. Lue lisää vanhempainrahapäivien luovuttamisesta.

Vanhempainrahapäivien luovuttaminen

Voit luovuttaa omasta 160 arkipäivän vanhempainrahakiintiöstäsi enintään 63 arkipäivää toiselle lasta hoitavalle henkilölle. Voit luovuttaa päiviä

 • lapsen toiselle vanhemmalle
 • puolisollesi, joka ei ole lapsen vanhempi
 • lapsen toisen vanhemman puolisolle
 • lapsen muulle huoltajalle

Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröityä puolisoa.

Sinun ei tarvitse luovuttaa kaikkia päiviä samalle henkilölle. Voit luovuttaa vanhempainrahapäiviä kuitenkin enintään 63 arkipäivää, vaikka luovuttaisit niitä useammalle henkilölle. Voit luovuttaa vain kokonaisia vanhempainrahapäiviä.

Vanhempainrahapäiviä voi luovuttaa enemmän seuraavissa tilanteissa

Henkilö, jolle päiviä on luovutettu, voi käyttää luovutettuja vanhempainrahapäiviä, jos hän hoitaa lasta ja on pois töistä. Hänen tulee olla sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutettu Suomessa, kun hän jää vanhempainvapaalle.

Jos lapsen vanhemmat eivät ole avio- tai avoliitossa keskenään ja vanhempi on luovuttanut vanhempainrahapäiviään puolisolleen, vanhempainrahaa voi saada perheen tilanteesta riippuen samalta ajalta kolme tai neljä henkilöä.

Yhdelle henkilölle voidaan maksaa vanhempainrahaa enintään 18 arkipäivän ajalta yhtä aikaa toisen lasta hoitavan henkilön kanssa.

Vanhempainraha osittaisena

Jos hoidat lasta osan päivästä ja olet samanaikaisesti osa-aikatyössä, voit hakea vanhempainrahaa osittaisena. Päivittäinen työaikasi voi olla enintään 5 tuntia päivässä.

Jos työn tekemiseen kuluu enemmän aikaa, sinulla ei ole oikeutta vanhempainrahaan. Päivittäinen enimmäistyöaika koskee sinua, jos

 • olet työsuhteessa
 • olet yrittäjä
 • teet useampaa osa-aikatyötä työsuhteessa tai yrittäjänä.

Jos olet työsuhteessa, sinulla täytyy olla työnantajasi kanssa sopimus osa-aikatyöstä.

Kun olet osittaisella vanhempainvapaalla yhden päivän, sinulta kuluu puolikas vanhempainrahapäivä. Jos olet esimerkiksi osittaisella vanhempainrahalla 10 arkipäivää, sinulta kuluu vanhempainrahaa 5 arkipäivää.

Vanhemmat voivat saada vanhempainrahaa osittaisena myös samalta ajalta. Tämä ei kuluta toisen vanhemman kanssa yhdessä pidettäviä päiviä. Yhdessä pidettävät päivät eivät kulu myöskään silloin, jos toinen vanhemmista hakee samalta päivältä täyden vanhempainrahan ja toinen vanhemmista vanhempainrahan osittaisena.

Osittaisena maksettavan vanhempainrahan määrä on puolet täydestä vanhempainrahasta.

Monimuotoiset perheet

Muita tilanteita vanhempainrahan aikana

Ilmoita työnantajalle

Jos olet töissä, ilmoita työnantajallesi vanhempainvapaastasi viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkua, jos vanhempainvapaajakso on yli 12 arkipäivää. Jos jakso on lyhyempi, ilmoita siitä työnantajallesi 1 kuukausi ennen vapaan alkua. Selvitä myös hyvissä ajoin, maksaako työnantajasi palkkaa vanhempainvapaan ajalta. Tarvitset tiedon vanhempainvapaahakemukseen. Jos saat vanhempainvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa vanhempainrahan siltä ajalta työnantajallesi.

Vanhempainrahan hakeminen

Voit hakea vanhempainrahaa toukokuusta 2022 alkaen.

Vanhempainvapaan jälkeen

Lapsi voi mennä kunnalliseen tai yksityiseen päivähoitoon, kun hän on noin 9 kuukauden ikäinen. Lasta voidaan hoitaa edelleen myös kotona.

Jos lapsen toinen vanhempi on käyttänyt yhtäjaksoisesti kaikki omat vanhempainrahapäivänsä ennen kuin lapsi menee päivähoitoon ja toinen vanhempi aikoo käyttää hänelle kuuluvat vanhempainrahapäivät vasta myöhemmin, voi perhe saada kotihoidon tukea. Voit saada kotihoidon tukea sen jälkeen, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Lapsi on tuolloin noin 6,5 kuukauden ikäinen.

Kotihoidon tukea ei makseta alle kuukauden pituiselta ajalta. Tukijakson ei kuitenkaan tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Kotihoidon tukea ja vanhempainrahaa ei voi saada samalta ajalta.

Lue lisää