Vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena

Vanhempainpäivärahat uudistuivat – oletko oikealla sivulla?

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

 • lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen
 • adoptiolapsi otettiin hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022.

Linkit tämän sivun sisältöön:

Jotta voit saada vanhempainrahaa, sinun täytyy hoitaa lasta ja olla pois työstä. Lapsen hoitamisella tarkoitetaan sitä, että olet vastuussa vauvan tai pikkulapsen päivittäisestä hoivasta ja huolenpidosta.

 • Synnyttänyt vanhempi: Voit jäädä vanhempainvapaalle ja saada vanhempainrahaa, kun raskausraha on päättynyt. Saat raskausrahaa lapsen syntymän jälkeen niin monta päivää kuin sitä on jäljellä sinulle maksettavasta 40 arkipäivästä. Jos lapsi syntyy vasta lasketun ajan jälkeen, voit saada vanhempainrahaa heti raskausrahan päättymisen jälkeen, vaikka lapsi ei olisi vielä syntynyt.
 • Lapsen toinen vanhempi: Voit saada vanhempainrahaa lapsen syntymästä alkaen.

Kuka voi saada vanhempainrahaa?

Voit saada vanhempainrahaa, jos olet lapsen vanhempi ja huoltaja. Vanhempi voi olla lapsen biologinen tai adoptiovanhempi. Vanhempainrahaan oikeutettuja vanhempia voi olla yksi tai kaksi.

Lisäksi voit saada vanhempainrahaa myös, jos olet tunnustanut vanhemmuuden ennen lapsen syntymää neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. Tällöin voit saada vanhempainrahaa enintään neljän kuukauden ajan lapsen syntymästä lukien, vaikka vanhemmuutta ei vielä olisi vahvistettu.

Tietyissä erityistilanteissa vanhempainrahaa voidaan maksaa synnyttäneelle vanhemmalle, vaikka hän ei hoitaisikaan lasta.

Jotta voit saada vanhempainrahaa, sinun täytyy olla vakuutettu Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti.

Miltä ajalta vanhempainrahaa maksetaan?

Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä. Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, vanhempainrahapäivät jakautuvat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissä 160 arkipäivää.

Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin paitsi arkipyhät. Arkipyhä on muuksi viikonpäiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva pyhäpäivä.

Voit saada vanhempainrahaa joustavasti haluaminasi ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Jos olet töissä, työnantajallasi voi olla oikeus rajoittaa vanhempainvapaajaksoja. Jos työnantajallesi sopii, voit käyttää vanhempainrahaa lyhyissäkin jaksoissa tai jopa yksittäisinä päivinä.

Suunnittele vanhempainvapaasi laskurilla

Raskaus- ja vanhempainrahapäivien laskurilla voit suunnitella ja laskea, miltä ajalta saat vanhempainrahaa. Voit hyödyntää tietoa myös, kun keskustelet työnantajasi kanssa vanhempainvapaastasi.

Yhdessä pidettävät päivät

Vanhemmat voivat saada vanhempainpäivärahoja samaan aikaan enintään 18 arkipäivän ajan, jos he hoitavat lasta ja

 • molemmat ovat vanhempainvapaalla
 • toinen on raskausvapaalla ja toinen on vanhempainvapaalla
 • toinen on vanhempainvapaalla ja toinen osittaisella vanhempainvapaalla.

Vanhempainpäivärahoja voidaan maksaa tietyissä tilanteissa myös useammalle lapsen hoitoon osallistuvalle henkilölle. Lue lisää vanhempainrahapäivien luovuttamisesta.

Vanhempainrahapäivien luovuttaminen

Voit luovuttaa omasta 160 arkipäivän vanhempainrahakiintiöstäsi enintään 63 arkipäivää toiselle lasta hoitavalle henkilölle. Voit luovuttaa päiviä

 • lapsen toiselle vanhemmalle
 • puolisollesi, joka ei ole lapsen vanhempi
 • lapsen toisen vanhemman puolisolle
 • lapsen muulle huoltajalle

Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröityä puolisoa.

Synnyttävä vanhempi voi luovuttaa vanhempainrahapäiviä hakemuksellaan jo ennen lapsen syntymää tai lapsen syntymän jälkeen. Toinen vanhempi voi luovuttaa omia vanhempainrahapäiviään vasta lapsen syntymän jälkeen. Vanhemman täytyy ensin luovuttaa haluamansa vanhempainrahapäivät, jotta toinen henkilö voi hakea niitä.

Lue lisää vanhempainrahapäivien luovuttamisesta ja luovutettujen päivien käyttämisestä

Vanhempainraha osittaisena

Jos hoidat lasta osan päivästä ja olet samanaikaisesti osa-aikatyössä, voit hakea vanhempainrahaa osittaisena. Päivittäinen työaikasi voi olla enintään 5 tuntia päivässä.

Jos työn tekemiseen kuluu enemmän aikaa, sinulla ei ole oikeutta vanhempainrahaan. Päivittäinen enimmäistyöaika koskee sinua, jos

 • olet työsuhteessa
 • olet yrittäjä
 • teet useampaa osa-aikatyötä työsuhteessa tai yrittäjänä.

Jos olet työsuhteessa, sinulla täytyy olla työnantajasi kanssa sopimus osa-aikatyöstä.

Kun olet osittaisella vanhempainvapaalla yhden päivän, sinulta kuluu puolikas vanhempainrahapäivä. Jos olet esimerkiksi osittaisella vanhempainrahalla 10 arkipäivää, sinulta kuluu vanhempainrahaa 5 arkipäivää.

Vanhemmat voivat saada vanhempainrahaa osittaisena myös samalta ajalta. Jos molemmat ovat osittaisella vanhempainvapaalla, yhdessä pidettävät päivät eivät kulu. Sen sijaan yhdessä pidettäviä päiviä kuluttaa toisen vanhemman täyden vanhempainrahapäivän ja toisen vanhemman osittaisen vanhempainrahapäivän yhtäaikainen pitäminen. 

Osittaisena maksettavan vanhempainrahan määrä on puolet täydestä vanhempainrahasta.

Monimuotoiset perheet

Muita tilanteita vanhempainrahan aikana

Ilmoita työnantajalle

Jos olet töissä, ilmoita työnantajallesi vanhempainvapaastasi viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkua, jos vanhempainvapaajakso on yli 12 arkipäivää. Jos jakso on lyhyempi, ilmoita siitä työnantajallesi 1 kuukausi ennen vapaan alkua. Selvitä myös hyvissä ajoin, maksaako työnantajasi palkkaa vanhempainvapaan ajalta. Tarvitset tiedon vanhempainvapaahakemukseen. Jos saat vanhempainvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa vanhempainrahan siltä ajalta työnantajallesi.

Vanhempainvapaan jälkeen

Lapsi voi mennä kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen sen kuun alusta, kun hän täyttää 9 kuukautta. Lasta voidaan hoitaa edelleen myös kotona.

Jos lapsen toinen vanhempi on käyttänyt yhtäjaksoisesti kaikki omat vanhempainrahapäivänsä ennen kuin lapsi menee päivähoitoon ja toinen vanhempi aikoo käyttää hänelle kuuluvat vanhempainrahapäivät vasta myöhemmin, voi perhe saada kotihoidon tukea. Voit saada kotihoidon tukea sen jälkeen, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Lapsi on tuolloin noin 6,5 kuukauden ikäinen.

Kotihoidon tukea ei makseta alle kuukauden pituiselta ajalta. Tukijakson ei kuitenkaan tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Kotihoidon tukea ja vanhempainrahaa ei voi saada samalta ajalta.

Kotihoidon tukea ja vanhempainrahaa ei voi saada samalta ajalta saman lapsen perusteella. Niitä voi kuitenkin saada samaan aikaan eri lasten perusteella. Katso, miten muut tuet vaikuttavat kotihoidon tukeen.

Lue lisää