Vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena

Linkit tämän sivun sisältöön:

Jotta voit saada vanhempainrahaa, sinun täytyy hoitaa lasta ja olla pois työstä. Lapsen hoitamisella tarkoitetaan sitä, että olet vastuussa vauvan tai pikkulapsen päivittäisestä hoivasta ja huolenpidosta.

 • Synnyttänyt vanhempi: Voit jäädä vanhempainvapaalle ja saada vanhempainrahaa, kun raskausraha on päättynyt. Saat raskausrahaa lapsen syntymän jälkeen niin monta päivää kuin sitä on jäljellä sinulle maksettavasta 40 arkipäivästä. Jos lapsi syntyy vasta lasketun ajan jälkeen, voit saada vanhempainrahaa heti raskausrahan päättymisen jälkeen, vaikka lapsi ei olisi vielä syntynyt.
 • Lapsen toinen vanhempi: Voit saada vanhempainrahaa lapsen syntymästä alkaen.

Kuka voi saada vanhempainrahaa?

Voit saada vanhempainrahaa, jos olet lapsen vanhempi ja huoltaja. Vanhempi voi olla lapsen biologinen tai adoptiovanhempi. Vanhempainrahaan oikeutettuja vanhempia voi olla yksi tai kaksi.

Lisäksi voit saada vanhempainrahaa myös, jos olet tunnustanut vanhemmuuden ennen lapsen syntymää neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. Tällöin voit saada vanhempainrahaa enintään neljän kuukauden ajan lapsen syntymästä lukien, vaikka vanhemmuutta ei vielä olisi vahvistettu.

Tietyissä erityistilanteissa vanhempainrahaa voidaan maksaa synnyttäneelle vanhemmalle, vaikka hän ei hoitaisikaan lasta.

Jotta voit saada vanhempainrahaa, sinun täytyy olla vakuutettu Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti.

Näin haet vanhempainrahaa

Miltä ajalta vanhempainrahaa maksetaan?

Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä. Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, vanhempainrahapäivät jakautuvat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissä 160 arkipäivää.

Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin paitsi arkipyhät. Arkipyhä on muuksi viikonpäiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva pyhäpäivä.

Voit saada vanhempainrahaa joustavasti haluaminasi ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Jos olet töissä, työnantajallasi voi olla oikeus rajoittaa vanhempainvapaajaksoja. Jos työnantajallesi sopii, voit käyttää vanhempainrahaa lyhyissäkin jaksoissa tai jopa yksittäisinä päivinä.

Esimerkki vanhempainvapaan jaksottamisesta

Ella ja Ari jakavat vanhempainrahapäivänsä tasan. Ella pitää vanhempainvapaata ensin 130 arkipäivää ja palaa sitten töihin Arin jäädessä hoitamaan kotiin perheen lasta. Kun Arin vanhempainvapaa on loppunut, Ella on sopinut työnantajansa kanssa, että hän pitää loput 30 päivää vanhempainvapaata yksittäisinä päivinä viikoittain ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Hän tekee siis nelipäiväistä työviikkoa ja on yhden päivän viikossa kotona vanhempainvapaalla hoitamassa lasta.

Suunnittele vanhempainvapaasi laskurilla

Raskaus- ja vanhempainrahapäivien laskurilla voit suunnitella ja laskea, miltä ajalta saat vanhempainrahaa. Voit hyödyntää tietoa myös, kun keskustelet työnantajasi kanssa vanhempainvapaastasi.

Yhdessä pidettävät päivät

Vanhemmat voivat saada vanhempainpäivärahoja samaan aikaan enintään 18 arkipäivän ajan, jos he hoitavat lasta ja

 • molemmat ovat vanhempainvapaalla
 • toinen on raskausvapaalla ja toinen on vanhempainvapaalla
 • toinen on vanhempainvapaalla ja toinen osittaisella vanhempainvapaalla.

Vanhempainpäivärahoja voidaan maksaa tietyissä tilanteissa myös useammalle lapsen hoitoon osallistuvalle henkilölle. Lue lisää vanhempainrahapäivien luovuttamisesta.

Esimerkki yhdessä pidettävistä päivistä

Nellan ja Vernerin lapsi syntyy, kun Nella on ollut raskausvapaalla 34 arkipäivää. Verneri on sopinut työnantajansa kanssa, että hän jää ensimmäiselle vanhempainvapaajaksolleen heti lapsen synnyttyä ja pitää silloin kolme viikkoa eli täydet 18 arkipäivää vapaata yhdessä Nellan kanssa. Nella voi pitää jäljellä olevat 6 raskausrahapäivää ja 12 vanhempainrahapäivää yhtä aikaa Vernerin kanssa.

Vernerille jää 142 ja Nellalle 148 kokonaista vanhempainrahapäivää pidettäväksi yksin.

Vanhempainrahapäivien luovuttaminen

Voit luovuttaa omasta 160 arkipäivän vanhempainrahakiintiöstäsi enintään 63 arkipäivää toiselle lasta hoitavalle henkilölle. Voit luovuttaa päiviä

 • lapsen toiselle vanhemmalle
 • puolisollesi, joka ei ole lapsen vanhempi
 • lapsen toisen vanhemman puolisolle
 • lapsen muulle huoltajalle

Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröityä puolisoa.

Synnyttävä vanhempi voi luovuttaa vanhempainrahapäiviä hakemuksellaan jo ennen lapsen syntymää tai lapsen syntymän jälkeen. Toinen vanhempi voi luovuttaa omia vanhempainrahapäiviään vasta lapsen syntymän jälkeen. Vanhemman täytyy ensin luovuttaa haluamansa vanhempainrahapäivät, jotta toinen henkilö voi hakea niitä.

Vanhempainraha osittaisena

Jos hoidat lasta osan päivästä ja olet samanaikaisesti osa-aikatyössä, voit hakea vanhempainrahaa osittaisena. Päivittäinen työaikasi voi olla enintään 5 tuntia päivässä.

Jos työn tekemiseen kuluu enemmän aikaa, sinulla ei ole oikeutta vanhempainrahaan. Päivittäinen enimmäistyöaika koskee sinua, jos

 • olet työsuhteessa
 • olet yrittäjä
 • teet useampaa osa-aikatyötä työsuhteessa tai yrittäjänä.
 • Jos olet työsuhteessa, sinulla täytyy olla työnantajasi kanssa sopimus osa-aikatyöstä.

Esimerkki vanhempainrahasta osittaisena

Venla saa puolisonsa Susannan kanssa vauvan, ja he haluavat hoitaa lasta vuorotellen. He ovat sopineet osa-aikatyöstä työnantajiensa kanssa ja pitävät myös osittaisia vanhempainvapaapäiviä. Venla on lapsen synnyttänyt vanhempi, ja Susannan vanhemmuus on tunnustettu.

Raskausvapaan jälkeen Venla on maanantaisin koko päivän vanhempainvapaalla, jolloin hän voi hakea vanhempainrahaa. Hän on töissä tiistaista torstaihin aamupäivisin enintään 5 tuntia ja hoitaa lasta osittaisella vanhempainvapaalla iltapäivisin. Näiltä päiviltä hän voi hakea vanhempainrahan osittaisena. Perjantaisin Venla on töissä koko päivän, jolloin vanhempainrahaa ei makseta. Susanna on tiistaista torstaihin töissä iltapäivisin enintään 5 tuntia ja hoitaa lasta aamupäivisin osittaisella vanhempainvapaalla. Näiltä päiviltä hän voi hakea vanhempainrahan osittaisena. Perjantaisin Susanna on koko päivän vanhempainvapaalla, jolloin hän voi hakea vanhempainrahaa.  Maanantaisin hän on koko päivän töissä, jolloin vanhempainrahaa ei makseta. 

Esimerkki tilanteesta, jossa ei voi saada vanhempainrahaa osittaisena

Sisu työskentelee aina maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin koko päivän. Muina päivinä hän hoitaa vauvaa kotona. Työpäiviltä Sisu saa palkkaa. Niiltä päiviltä, kun Sisu ei ole töissä, hän voi hakea vanhempainrahan täysimääräisenä. Sisu ei voi saada vanhempainrahaa osittaisena, sillä se soveltuu tilanteisiin, joissa päivittäinen työaika on enintään 5 tuntia huolimatta siitä, miten monta työpäivää viikossa tekee.

Kun olet osittaisella vanhempainvapaalla yhden päivän, sinulta kuluu puolikas vanhempainrahapäivä. Jos olet esimerkiksi osittaisella vanhempainrahalla 10 arkipäivää, sinulta kuluu vanhempainrahaa 5 arkipäivää.

Vanhemmat voivat saada vanhempainrahaa osittaisena myös samalta ajalta. Jos molemmat ovat osittaisella vanhempainvapaalla, yhdessä pidettävät päivät eivät kulu. Sen sijaan yhdessä pidettäviä päiviä kuluttaa toisen vanhemman täyden vanhempainrahapäivän ja toisen vanhemman osittaisen vanhempainrahapäivän yhtäaikainen pitäminen. 

Osittaisena maksettavan vanhempainrahan määrä on puolet täydestä vanhempainrahasta.

Monimuotoiset perheet

Adoptionhakijalla ja adoptiovanhemmalla on oikeus vanhempainrahaan, jos hänelle on myönnetty adoptiolupa. Voit saada vanhempainrahaa heti, kun jäät vanhempainvapaalle lapsen tultua perheeseen, vaikka vanhemmuutta lapseen ei vielä olisi vahvistettu.

Voit saada vanhempainrahaa joustavasti haluaminasi ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta.

Perheen sisäisissä adoptioissa toinen vanhempi voi saada vanhempainrahaa sen jälkeen, kun hänen vanhemmuutensa on vahvistettu.

Jos sinulle syntyy tai jos adoptoit samalla kertaa useamman lapsen, saat vanhempainrahaa lisää 84 arkipäivää yhtä useampaa lasta kohti. Esimerkiksi kaksosista vanhempainrahaa maksetaan 404 (320 + 84) arkipäivältä ja kolmosista 488 (320 + 84 + 84) arkipäivältä.

Vanhempainrahapäivät jakautuvat tasan molempien vanhempien kesken myös monikkoperheissä. Kaksosista molemmat vanhemmat saavat vanhempainrahaa 202 arkipäivältä ja kolmosten vanhemmat 244 arkipäivältä.

Yhdessä pidettävät päivät

Monikkoperheissä vanhemmat voivat saada vanhempainrahaa samaan aikaan pidempään kuin yksilapsisissa perheissä, jos he hoitavat lapsia yhdessä. Yhdessä pidettäviä vanhempainraha- tai raskaus- ja vanhempainrahapäiviä on tavallisen 18 arkipäivän lisäksi enintään 90 arkipäivää yhtä useampaa lasta kohti. Esimerkiksi kaksosten vanhemmat voivat saada päivärahaa yhtä aikaa enintään 108 arkipäivältä (18 + 90) ja kolmosten vanhemmat 198 arkipäivältä (18 + 90 + 90).

Vanhempainrahapäivien luovuttaminen

Voit luovuttaa kokonaisuudessaan ne vanhempainrahapäivät, jotka saat useamman lapsen samanaikaisen syntymän tai adoption perusteella. Käytännössä siis kaksosten vanhempi voi luovuttaa esimerkiksi toiselle vanhemmalle tai puolisolleen, joka ei ole lasten vanhempi, enintään 105 arkipäivää (63 + 42) ja kolmosten vanhempi 147 arkipäivää (63 + 42 + 42).

Perhemuoto ei vaikuta vanhempainrahaan. Lue tarvittaessa lisää myös vanhempainrahasta adoptioperheille tai monikkoperheelle.

Voit käyttää yksin kaikki 320 vanhempainrahapäivää ja myös mahdolliset lisäpäivät jotka olet saanut lapsen ennenaikaisen syntymän tai monikkoperheen takia. Näistä 320 päivästä voit luovuttaa enintään 126 vanhempainrahapäivää toiselle henkilölle. Lue lisää vanhempainrahapäivien luovuttamisesta.

Lapsella on vain yksi vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi, jos

 • toista vanhempaa ei ole vahvistettu
 • toinen vanhempi ei ole lapsen huoltaja
 • toinen vanhempi ei ole Suomessa sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutettu
 • toinen vanhempi ei pysty sairauden tai vamman takia hoitamaan lasta ja saamaan vanhempainrahaa.

Muita tilanteita vanhempainrahan aikana

Jos lapsesi syntyy yli 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa, vanhempainrahaa voi saada pidempään. Lisäpäivien määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monta arkipäivää aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa lapsi syntyi. Kumpikin vanhempi voi käyttää puolet näistä vanhempainrahan lisäpäivistä tai luovuttaa osan tai kaikki lisäpäivistä toiselle henkilölle. Lue lisää vanhempainrahojen luovuttamisesta.

Esimerkiksi, jos lapsi syntyy 42 arkipäivää ennen laskettua aikaa, saavat vanhemmat yhteensä vanhempainrahaa 12 arkipäivää pidempään. Päivät jaetaan tasan molemmille vanhemmille, joten molemmat saavat 6 lisäarkipäivää vanhempainrahaa.

Jos vanhempainrahaan oikeutettuja vanhempia on vain yksi, hän voi käyttää lisäpäivät kokonaan itse.

Vanhempainrahaa ei makseta sellaisilta päiviltä, kun olet töissä. Voit kuitenkin tehdä töitä sunnuntaisin tai arkipyhinä, sillä vanhempainrahaa maksetaan vain arkipäiviltä (ma–la).

Työskentelyä on kaikki ansiotyö ja esimerkiksi

 • kotona tehtävä etätyö sekä päivystys- ja varallaoloaika
 • työskentely omassa tai perheenjäsenen yrityksessä
 • maa- tai metsätaloustyö
 • itsenäinen tieteellinen työ ja luottamustehtävän hoitaminen, kun se liittyy omaan työhön tai siitä maksetaan palkkio.

Sinun ei kuitenkaan katsota työskentelevän, kun

 • toimit kuntalaissa tarkoitettuna luottamushenkilönä (ellet ole kuntalain 80. §:ssä tarkoitettu päätoiminen tai osa-aikainen luottamushenkilö)
 • olet omaishoitaja tai toimeksiantosopimukseen perustuva perhehoitaja. Tämä ei kuitenkaan koske ammatillista perhehoitoa.

Ilmoita Kelaan

Jos menet töihin vanhempainvapaalla, peru hakemasi vanhempainraha OmaKelassa. Näin sinulle maksetaan vanhempainrahaa oikein ja vältyt takaisinperinnältä. Palkkatietoja tai työskentelyä sunnuntaisin tai arkipyhinä ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Työpäivät, joilta vanhempainrahaa ei siis makseta, eivät kuluta käytettävissä olevien vanhempainrahapäivien määrää. Ilmoittamasi päivät jäävät sinulle siis myöhemmin käytettäväksi.

Et voi saada vanhempainrahaa lakisääteisen vuosiloman etkä työsuhteeseen kuuluvien palkallisten vapaapäivien ajalta. Tällaiselta ajalta työnantaja maksaa sinulle palkkaa, minkä takia sinulle ei aiheudu lapsen hoitamisesta ansionmenetystä. Jos vapaasi tai poissaolosi työstä on palkatonta, voit saada sen ajalta vanhempainrahaa.

Jos pidät vuosilomaa kesken vanhempainvapaan, keskeytä vanhempainvapaasi ja aloita uusi vanhempainrahajakso loman jälkeen. Ilmoita muutoksesta OmaKelassa. Näin sinulle maksetaan vanhempainrahaa oikein ja vältyt takaisinperinnältä.

Voit saada vanhempainrahaa, vaikka opiskelisit samanaikaisesti, kunhan pystyt opiskelustasi huolimatta hoitamaan lasta. Opintotuen saaminen ei estä vanhempainrahan saamista eikä vaikuta maksettavan vanhempainrahan määrään.

Jos opiskelet kokoaikaisesti eli opiskelu ei tapahdu lapsen hoitamisen ohessa, ilmoita opiskelustasi OmaKelassa. Näin sinulle maksetaan vanhempainrahaa oikein ja vältyt takaisinperinnältä.

Jos pystyt opiskelustasi huolimatta hoitamaan lasta, sinun ei tarvitse ilmoittaa opiskelusta Kelaan.

Et voi saada vanhempainpäivärahaa samaan aikaan kahdesta eri lapsesta. Voit valita, kumman lapsen perusteella haluat hakea etuutta. Muuten eri lasten perusteella maksettavien vanhempainrahojen käyttämistä ei ole rajoitettu.

Ilmoita työnantajalle

Jos olet töissä, ilmoita työnantajallesi vanhempainvapaastasi viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkua, jos vanhempainvapaajakso on yli 12 arkipäivää. Jos jakso on lyhyempi, ilmoita siitä työnantajallesi 1 kuukausi ennen vapaan alkua. Selvitä myös hyvissä ajoin, maksaako työnantajasi palkkaa vanhempainvapaan ajalta. Tarvitset tiedon vanhempainvapaahakemukseen. Jos saat vanhempainvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa vanhempainrahan siltä ajalta työnantajallesi.

Vanhempainvapaan jälkeen

Lapsi voi mennä kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen sen kuun alusta, kun hän täyttää 9 kuukautta. Lasta voidaan hoitaa edelleen myös kotona.

Jos lapsen toinen vanhempi on käyttänyt yhtäjaksoisesti kaikki omat vanhempainrahapäivänsä ennen kuin lapsi menee päivähoitoon ja toinen vanhempi aikoo käyttää hänelle kuuluvat vanhempainrahapäivät vasta myöhemmin, voi perhe saada kotihoidon tukea. Voit saada kotihoidon tukea sen jälkeen, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Lapsi on tuolloin noin 6,5 kuukauden ikäinen.

Kotihoidon tukea ei makseta alle kuukauden pituiselta ajalta. Tukijakson ei kuitenkaan tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Kotihoidon tukea ja vanhempainrahaa ei voi saada samalta ajalta.

Kotihoidon tukea ja vanhempainrahaa ei voi saada samalta ajalta saman lapsen perusteella. Niitä voi kuitenkin saada samaan aikaan eri lasten perusteella. Katso, miten muut tuet vaikuttavat kotihoidon tukeen.

Esimerkki vanhempainvapaan ja kotihoidon tuen jaksottamisesta

Viivi hoiti perheen lasta vanhempainvapaalla siihen asti, kunnes hänen vanhempainrahapäivänsä loppuivat 23.5. Lapsen isä Mikael jää hoitamaan lasta omalle vanhempainvapaalleen vasta syksyllä. Viivi hoitaa lasta kesän yli hoitovapaalla, jota hän pitää neljä kuukautta 22.9. asti ja saa siltä ajalta kotihoidon tukea. Mikael jää vanhempainvapaalle 23.9., jolloin Viivi palaa töihin.

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.4.2024