Exempel på en pensionstagares inkomster år 2022

I tabellen finns exempel på inkomster och skatter som en ensamboende pensionstagare i Helsingfors kan ha.

I alla exempel är hyran 700 euro per månad. Den enda inkomsten är pensionen. Beloppen har avrundats, de är alltså inte exakta.

 
Exempel på en pensionstagares inkomster
Arbetspension euro/mån. Folkpension euro/mån. Garantipension euro/mån. Sammanlagd pension euro/mån. Bostadsbidrag euro/mån.
0 0 886 886 518
0 703 182 886 518
100 683 102 886 518
200 633 52 886 518
400 533 0 933 502
600 433 0 1033 466
800 333 0 1133 431
1452 7 0 1459 317