Exempel på en pensionstagares inkomster

I tabellen finns exempel på inkomster och skatter som en ensamboende pensionstagare i huvudstadsregionen kan ha. I alla exempel är hyran 680 euro per månad. Den enda inkomsten är pensionen. Beloppen har avrundats, de är alltså inte exakta.

Exempel på en pensionstagares inkomster
Arbetspension euro/mån. Folkpension euro/mån. Garantipension euro/mån. Skatt euro/mån. Bostadsbidrag euro/mån. Nettoinkomst euro/mån.
0 0 835 0 513 1 348
0 663 172 0 513 1 348
100 641 94 0 513 1 348
200 591 44 0 513 1 348
400 491 0 0 494 1 385
600 391 0 -10 459 1 440
800 291 0 -49 423 1 465
1 368 7 0 -163 324 1 536

Nettoinkomst betyder den summa pengar som pensionstagaren har kvar att använda efter att skatten har dragits av. Med nettoinkomsten ska pensionstagaren betala sin hyra, mat och allt annat som behövs.