Hurdan pension kan du få?

Du kan få pension på grund av ålder, alltså ålderspension. Ålderspensionen kan du få både som arbetspension och som folkpension. Arbetspensionsanstalterna betalar arbetspension. FPA betalar folkpension.

Åldersgränsen för ålderspension från FPA är 65. Åldersgränsen för ålderspension från arbetspensionsanstalten beror på när du är född.

Du kan få sjukpension eller invalidpension före ålderspensionen om du inte längre kan arbeta eller studera. Invalidpensionen betalas som arbetspension av arbetspensionsanstalterna. Sjukpensionen betalas som folkpension av FPA. Sjukpension eller invalidpension får man vanligen först efter en lång tids sjukdom.

Det finns ytterligare tre pensionen, men det är inte FPA som betalar dem. De här pensionerna är:

 • delinvalidpension
 • partiell förtida ålderspension
 • arbetslivspension.

Du kan fråga närmare om de här pensionerna hos din egen arbetspensionsanstalt.

Utöver pension kan FPA också betala:

 • barnförhöjning
 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • fronttillägg och extra fronttillägg
 • utkomststöd.

Arbetspension

Arbetspensionen är den vanligaste pensionen. När du arbetar tjänar du in arbetspension. Det finns många olika arbetspensionsanstalter som sköter arbetspensionerna. Du och din arbetsgivare har under årens lopp betalat arbetspensionsavgifter. Hur stor din pension blir beror på hur mycket du har tjänat in under ditt arbetsliv.

Privatföretagare har betalat sina pensionsavgifter till en pensionsanstalt som de själva valt. Lantbruksföretagare har betalat pensionsavgifter till sin pensionsanstalt, LPA.

Mer information om arbetspensionen får du

 • hos din egen arbetspensionsanstalt
 • hos Pensionsskyddscentralen
 • på webbplatsen www.arbetspension.fi (inte på lättläst).

Hur ansöker man om pension?

Arbetspensioner, de pensioner som FPA betalar och vissa utländska pensioner kan du i regel ansöka om på samma ansökningsblankett eller på nätet.

Ålderspension och garantipension från FPA kan du ansöka om också muntligen per telefon eller vid ett besök på FPA-byrån. För mer information ring servicenumret 020 692 222.

Läs mer