Pensioner - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Olika pensioner 

Man kan få pension i många livssituationer. 

Du kan få pension när du uppnår pensionsåldern. Före pensionsåldern kan du få pension på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet. Familjepension kan du få om en nära anhörig dör. 

Arbetspensionsanstalterna och FPA betalar ut pensioner. 

Pensionssystemet består av två delar: arbetspensioner som arbetspensionsanstalterna betalar och de pensioner som FPA betalar. Pensionsförmåner betalas när arbetsförmågan försämras, när man uppnår pensionsåldern eller när en familjemedlem dör.
 

Hurdan pension kan du få?

Pensioner kan man få från arbetspensionsanstalterna och FPA.  Arbetspensionsanstalterna betalar arbetspension. Arbetspensionen grundar sig på lön och andra arbetsinkomster. Om din arbetspension är liten kan du få pension även från FPA.

Arbetspensionsanstalterna och FPA betalar ut pensioner i tre olika situationer. 

Du kan få pension när du uppnår pensionsåldern. 

Före pensionsåldern kan du få pension på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet. 

Du kan också få familjepension om en nära anhörig dör.

Utöver pension kan FPA också betala:

  • barnförhöjning
  • bostadsbidrag för pensionstagare
  • vårdbidrag för pensionstagare
  • fronttillägg och extra fronttillägg
  • utkomststöd.

Arbetspension

Arbetspensionen är den vanligaste pensionen. När du arbetar tjänar du in arbetspension.

Det finns många olika arbetspensionsanstalter som sköter arbetspensionerna.

Du och din arbetsgivare har under årens lopp betalat in arbetspensionsavgifter. Hur stor din pension blir beror på hur mycket du har tjänat  under ditt arbetsliv.

Privatföretagare har betalat sina pensionsavgifter till en pensionsanstalt som de själva valt.

Lantbruksföretagare har betalat pensionsavgifter till sin pensionsanstalt, LPA.

Mer information om arbetspensionen får du

Hur ansöker man om pension?

Arbetspensioner, de pensioner som FPA betalar och vissa utländska pensioner kan du i regel ansöka om på samma ansökningsblankett eller på nätet.

Ålderspension och garantipension från FPA kan du ansöka om också per telefon eller muntligt på en FPA-byrå. För mer information ring servicenumret 020 692 222.

Läs mer