Familjepensioner

När en nära anhörig dör påverkar det familjens liv och inkomster. FPA betalar familjepension om din partner eller din förälder har dött.

Familjepensionerna är efterlevandepension och barnpension.

FPA betalar familjepension till

  • änklingar och änkor under 65 år
  • barn under 18 år som förlorat en förälder eller vårdnadshavare.

Barn som studerar kan få familjepension till 21 års ålder.

Förutom FPA:s familjepension kan du få familjepension från din avlidna anhörigas arbetspensionsanstalt. Du får mer information hos arbetspensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen. Lantbrukare och företagare har egna pensionsförsäkringar.

Om den anhöriga hade bott eller arbetat utomlands kan familjen i vissa situationer få pension också från utlandet.

Om den anhöriga hade arbetat kan änkan, änklingen eller barnet få en engångsersättning från grupplivförsäkringen. Närmare information får du från den arbetsplats där din anhöriga jobbade.

Om den anhöriga dog i en trafikolycka eller genom ett olycksfall kan änkan, änklingen eller barnet få familjepension också från en olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring. Du får mer information från ditt försäkringsbolag.

Andra familjepensioner och ersättningar kan påverka de pensioner och bostadsbidrag som FPA betalar. Man betalar skatt på familjepensionerna.

För mer information ring servicenumret 020 692 222.

Efterlevandepension

Endast änkor och änklingar som är under 65 år kan få efterlevandepension från FPA. Efterlevandepensionen består av en begynnelsepension och i vissa fall också av en fortsättningspension. Om du har små inkomster kan du också ansöka om bostadsbidrag.

Du kan få efterlevandepension om du var gift med din partner. Om ni var sambor kan du inte få efterlevandepension, men om ni har gemensamma barn kan de få barnpension.

Om ni inte har gemensamma barn kan du få efterlevandepension bara i följande fall:

  • Du hade fyllt 50 år innan din partner dog.
  • Ni gifte er innan du fyllde 50 år och innan din partner fyllde 65 år.
  • Ni hann vara gifta i minst 5 år.

Efter att din partner har dött betalar FPA en begynnelsepension på cirka 329 euro per månad. FPA betalar begynnelsepension i 6 månader.

Efter begynnelsepensionen kan du få fortsättningspension. Den består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp. Grundbeloppet är cirka 103 euro per månad. Grundbeloppet får du bara om du försörjer ditt eller din partners barn som är under 18 år. Nästan alla dina inkomster inverkar på om du kan få kompletteringsbeloppet. Fullt kompletteringsbelopp är 534,44 euro i månaden. Om du gifter om dig eller registrerar parförhållandet är det fulla kompletteringsbeloppet cirka 462 euro i månaden.

Om din partner hade bott utomlands kan pensionen vara mindre.

Läs mer om ansökan om efterlevandepension på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Om du gifter om dig

Om du gifter om dig eller registrerar ditt parförhållande innan du har fyllt 50 år får du inte längre någon efterlevandepension. I stället får du en engångssumma som är lika stor som 3 års efterlevandepension. För att få engångsbetalningen måste du ha fått efterlevandepension i minst ett år innan du gifter om dig.

Barnpension

Om ett barns förälder dör betalar FPA barnpension till barnet. Med en förälder avses en person som bott med barnet och tagit hand om det. En förälder kan vara barnets mamma, pappa eller någon annan person.

FPA betalar barnpension tills barnet fyller 18 år. Barn som studerar kan få pensionen tills de fyller 21 år. Också arbetspensionsanstalterna betalar barnpension.

Grundbeloppet av den barnpension som FPA betalar är cirka 60 euro per månad. Barn som förlorat båda sina föräldrar får cirka 120 euro per månad.

Ett barn som är under 18 år kan dessutom få ett kompletteringsbelopp. Hur stort det är beror på de övriga familjepensioner som barnet får. Kompletteringsbeloppet är högst cirka 91 euro per månad.

Läs mer om ansökan om barnpension på FPA:s webbplats (inte på lättläst).