Ålderspension - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Ålderspension

Ålderspensionen kan vara arbetspension eller folkpension eller både och.

Om din ålderspension betalas i form av folkpension börjar den betalas när du är 65 år.

Om du har bott eller arbetat utomlands kan din ålderspension bli liten. Det kan ändå hända att du får pension från utlandet.

Exempel på pensioner

Kalle och Kajsa är gifta. Båda två har ålderspension. 

Kalle har 1 450 euro per månad i arbetspension. Han får varken folkpension eller garantipension. 

Kajsa har varit hemma och skött familjens barn i många år. 
Hon har 500 euro per månad i arbetspension och cirka 475 euro per månad i folkpension. Hennes pensioner är alltså totalt cirka 975 euro per månad. Hon får ingen  garantipension, eftersom inkomsterna är större än inkomstgränserna för garantipension. 

Läs mer om ansökan om ålderspension på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Att gå i pension tidigare

Om du har rätt till folkpension kan du välja att ta ut din  pension i förtid, alltså innan du fyller 65 år. Det här kallas förtida ålderspension.

Om du är född före år 1962 kan du få förtida ålderspension tidigast när du är 64 år.

Den förtida pensionen blir varaktigt mindre än den folkpension som börjar vid 65 års ålder. Pensionen minskar 0,4 procent för varje månad som du väljer att ta ut pension innan du fyller 65 år. Det lönar sig att i god tid ta reda på hur stor den förtida pensionen blir.

Exempel: Att ta ut ålderspension tidigare

Maja tar ut arbetspension när hon är 64 år. Hon får en arbetspension på 700 euro per månad. 

Maja ansöker också om folkpension 1 år tidigare än vanligt. 
På grund av det är folkpensionen 4,8 procent (cirka 17 euro per månad) mindre än det som Maja hade fått om hon hade väntat tills hon fyllde 65 år. 

Maja bor ensam. 

Utöver arbetspensionen får hon en folkpension på cirka 442 euro per månad. 

Att gå i pension senare

Du behöver inte ansöka om pension genast när du är 65 år. Om du väljer att gå i pension senare blir din pension högre. För varje månad som du skjuter fram tidpunkten för din pension ökar pensionen med 0,6 procent.

Arbetslöshet och pension

Om du är arbetslös och nära pensionsåldern kan du ha rätt att få arbetslöshetsdagpenning innan du ansöker om ålderspension. Det kallas pensionssluss.

Om du är född före år 1962 kan du ha rätt att ansöka om ålderspension redan när du är 64 år. 

I sådana fall minskar inte pensionen. I övriga fall får du arbetslöshetsdagpenning tills du fyller 65 år.

Läs mer

Senast ändrad 4.3.2024

Vad tycker du om sidan?