Utbetalningsdagar

FPA betalar ålderspension, sjukpension, vårdbidrag för pensionstagare och fronttillägg den 7 dagen varje månad.

Garantipensionen betalas den 22 dagen i månaden.

Bostadsbidraget för pensionstagare betalas den 4 dagen varje månad.

FPA betalar barnförhöjning och familjepensioner enligt första bokstaven i ditt efternamn.

  • A–K den 4 varje månad
  • L–R den 14 varje månad
  • S–Ö den 22 varje månad.

Om bankerna är stängda på betalningsdagen får du pengarna på ditt konto redan tidigare.