Andra stöd för pensionstagare

Pensionstagare kan få följande stöd från FPA:

 • barnförhöjning
 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • fronttillägg och extra fronttillägg
 • utkomststöd.

Du behöver inte betala skatt på de här stöden.

Barnförhöjning

Om du är pensionstagare och bor med ditt barn under 16 år kan du få barnförhöjning från FPA. Du kan få barnförhöjning för dina egna och din partners barn.

Barnförhöjningen är cirka 22 euro per månad för varje barn. Du kan också få barnförhöjning för ett barn som inte bor hos dig om du bidrar till barnets försörjning med ett belopp som är minst lika stort som underhållsstödet (cirka 167 euro per månad).

Du kan få barnförhöjning även om du inte har folkpension. Också andra pensioner kan ge rätt till barnförhöjning.

Läs mer om ansökan om barnförhöjning på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Bostadsbidrag för pensionstagare

Om du inte har rätt till allmänt bostadsbidrag kan du få bostadsbidrag för pensionstagare. Ett villkor är att du har små inkomster och får sådan pension som ger rätt till bostadsbidrag för pensionstagare. FPA kan betala bidraget också direkt till din hyresvärd.

Du kan inte få bostadsbidrag för pensionstagare om du bara får till exempel:

 • delinvalidpension
 • deltidspension
 • partiell förtida ålderspension.

Du kan ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare

 • om du bor ensam
 • om du bor tillsammans med din partner
 • om också de andra som du bor med får sådan pension som ger rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.

Om både du och din partner får pension ska ni ansöka om gemensamt bostadsbidrag. Då får ni båda bostadsbidrag, hälften var.

I övriga fall kan du ta reda på om du kan få allmänt bostadsbidrag. Du kan fråga om allmänt bostadsbidrag på servicenumret 020 692 230.

Läs mer om ansökan om bostadsbidrag för pensionstagare på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Du kan fråga om bostadsbidrag för pensionstagare på servicenumret 020 692 222.

Vårdbidrag för pensionstagare

Om du har svårigheter i vardagen på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du få vårdbidrag från FPA. Det kan också ersätta vissa kostnader som du har på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättningen.

Du kan få vårdbidrag när din förmåga att ta hand om dig själv har varit sämre i ett års tid. Det betyder att du behöver vård eller hjälp i vardagen eller att du har särskilda kostnader på grund av din sjukdom.

Du kan inte få vårdbidrag för pensionstagare om du har:

 • delinvalidpension
 • deltidspension
 • partiell förtida ålderspension.

Då kan du ansöka om handikappbidrag från FPA.

Hur stort vårdbidrag du får beror på ditt behov av hjälp och på kostnaderna:

 • Grundbidraget är cirka 71 euro per månad.
 • Höjt bidrag är cirka 156 euro per månad.
 • Högsta bidraget är cirka 329 euro per månad.

FPA betalar ett veterantillägg på cirka 108 euro per månad åt veteraner som får extra fronttillägg och det höjda eller högsta vårdbidraget för pensionstagare.

Dina inkomster eller din egendom påverkar inte vårdbidraget. Du kan få vårdbidrag antingen för en viss tid eller tills vidare.

Läs mer om ansökan om vårdbidrag för pensionstagare på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Fronttillägg och extra fronttillägg

Du får fronttillägg från FPA om du har fått något av följande tecken:

 • frontmannatecken
 • fronttjänsttecken
 • fronttecken.

Man kan inte längre ansöka om de här tecknen.

Också de som deltog i minröjningen åren 1945–1952 får fronttillägg.

Fronttillägget är cirka 125 euro per månad. Inkomster och egendom påverkar inte fronttillägget.

Om du får både fronttillägg och folkpension får du också ett extra fronttillägg från FPA. Det är högst cirka 258 euro per månad.