Garantipension | Lättläst | FPAGå till innehållet

Garantipension

FPA betalar garantipension om dina övriga pensioner är mycket små eller om du inte alls får någon annan pension.

Endast pensionstagare som bor i Finland kan få garantipension. Du kan få garantipension om du har bott minst 3 år i Finland.

Garantipensionens fulla belopp är cirka 977 euro per månad. Om du inte har någon annan pension, får du full garantipension.

Din garantipension blir mindre om du tar ut förtida ålderspension. I så fall kan det hända att du inte får någon garantipension alls. Också andra pensioner som du får minskar garantipensionens fulla belopp. Hela beloppet av dessa pensioner dras av från garantipensionens fulla belopp.

Till exempel vårdbidrag, bostadsbidrag, arbetsinkomster och din eller din partners egendom minskar inte garantipensionens belopp. Om du får sjukpension eller invalidpension kan dina arbetsinkomster påverka utbetalningen av garantipension.

Familjeförhållandena inverkar inte på garantipensionens belopp.

Om du har bott utomlands och vill veta hur det påverkar garantipensionens belopp kan du ringa FPA:s servicenummer 020 634 0300.

Läs mer om ansökan om garantipension på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024

Vad tycker du om sidan?