Studielån - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Studielån

Du kan också ta studielån på banken för att bekosta dina studier. Du betalar tillbaka lånet när du är klar med studierna.

Du kan få statsgaranti för studielån om du får studiepenning eller vuxenutbildningsstöd.

Statsgaranti betyder att FPA betalar ditt lån till banken om du inte själv kan göra det. Senare kräver FPA ändå att du betalar tillbaka lånet.

Ansök hos FPA om statsgaranti för studielån. Du kan ansöka om statsgaranti för studielån samtidigt som du ansöker om studiestöd.

När FPA har beviljat dig statsgaranti för studielån kan du själv välja hos vilken bank du ansöker om studielån. Du ska själv förhandla med banken om villkoren för lånet, såsom räntorna och återbetalningen.

Statsgaranti för studielån kan också beviljas personer i åldern 18–19 år som bor hos sin förälder, även om de inte får studiepenning.

Även personer under 17 år som bor självständigt kan få statsgaranti för studielån om föräldrarnas inkomster är låga.

Om du är under 18 år är lånet 400 euro i månaden. De som är under 18 år behöver få sina föräldrars samtycke till att de lyfter studielån.

Om du är 18 år eller äldre är studielånet 850 euro i månaden.

Om du studerar utomlands är studielånet 1 000 euro i månaden.

Du bestämmer själv om du alls vill lyfta studielån och hur mycket du lyfter på en gång.

Räntorna på studielånet läggs till lånet så länge du får studiestöd. När du inte längre får studiestöd skickar banken dig en räkning på räntorna och lånet.

Läs mer om ansökan om statsgaranti för studielån på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Studielånskompensation

Om du avlägger en högskoleexamen inom utsatt tid kan FPA betala en del av ditt studielån. Det kallas studielånskompensation.

Studielånskompensationen är 40 procent av den del av studielånet som går över 2 500 euro. Studielånskompensationen har ett maximibelopp. Maximibeloppet beror på omfattningen av den examen som du har avlagt.

Du kan få studielånskompensation om följande kriterier uppfylls:

  • Du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller senare.
  • Du avlägger din examen inom utsatt tid.
  • Du har mer än 2 500 euro i studielån.

Om du inte avlägger din examen inom utsatt tid kan du ändå få studielånskompensation om det finns ett godtagbart skäl för att studierna dragit ut på tiden.

Ett godtagbart skäl kan till exempel vara sjukdom, men bara om du har fått sjukdagpenning. Ett godtagbart skäl kan också vara det att du har fått barn, men bara om du har fått föräldrapenning.

Vanligen behöver man inte ansöka om studielånskompensation. FPA skickar ett beslut till dig när du har utexaminerats från en högskola.

Om du har avlagt en lägre högskoleexamen vid ett universitet måste du däremot ansöka om studielånskompensation. 

Om du har avlagt högskoleexamen utomlands, ska du meddela FPA detta.

Räntebidrag

Om du är klar med dina studier och har låga inkomster och studielån, kan du ansöka om räntebidrag hos FPA. I så fall betalar FPA räntorna på ditt studielån. Du behöver inte betala tillbaka räntorna till FPA.

Läs mer

Senast ändrad 15.7.2024