Vuxenutbildningsstöd

Om du har varit med i arbetslivet i minst 8 år kan du få vuxenutbildningsstöd. Stödet beviljas inte av FPA utan av Sysselsättningsfonden.

Om du får vuxenutbildningsstöd i minst 8 veckor kan FPA bevilja dig statsgaranti för studielån. Statsgarantin är 650 euro i månaden.

Läs mer