Hur inverkar inkomster på studiestödet?

Du får ha andra inkomster samtidigt som du lyfter studiestöd. Under ett år får du ha inkomster under en viss gräns som kallas årsinkomstgräns. Din årsinkomstgräns beror på för hur många månader du har lyft studiestöd under året.

Årsinkomstgränserna år 2022

Du kan ha inkomster när som helst under kalenderåret. Studiestöd och bostadsbidrag räknas inte som inkomst.

Stödmånader under kalenderåret

Årsinkomstgräns,
euro per kalenderår

1 29 470
2 27 740
3 26 010
4 24 280
5 22 550
6 20 820
7 19 090
8 17 360
9 15 630
10 13 900
11 12 170
12 10 440

Kontrollera årsinkomstgränserna för år 2023 på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Om du börjar studera eller blir klar med dina studier mitt under året finns det ingen gräns för hur stora inkomster du kan ha innan du inleder studierna eller efter att du slutfört studierna.

Under de månader då du studerar ska du ändå hålla koll på inkomstgränserna. Se till att dina inkomster under studietiden är högst 860 euro i månaden de månader då du får studiestöd och 2 600 euro  i månaden de månader då du inte får studiestöd.

Det kan hända att FPA ber dig berätta under vilken tid du har fått dina inkomster.

Om du avbryter dina studier under året beaktas dina inkomster för hela året.

Läs mer om vilka inkomster som påverkar studiestödet på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Om du har inkomster över årsinkomstgränsen

Du ska själv se till att dina inkomster inte går över årsinkomstgränsen. Om du får för mycket studiestöd och FPA måste kräva tillbaka en del av stödet höjs summan med 7,5 procent.

Om du märker att du har för stora inkomster med tanke på årsinkomstgränsen kan du undvika återkrav genom att göra följande:

  • Ansök om studiestöd för bara en del av studiemånaderna.
  • Meddela att du inte ska ha studiestöd för vissa månader.
  • Betala tillbaka studiestöd för vissa månader som du själv väljer.

Om du har fått för mycket i studiestöd ska du betala tillbaka beloppet före slutet av april året efter stödåret.

Beräkna med en räknare hur stora inkomster du kan ha utöver studiestödet (inte på lättläst).

Du kan kontrollera din inkomstgräns och göra ändringar i ditt studiestöd i FPA:s e-tjänst (inte på lättläst).