Studiepenning

Studerande som har fyllt 17 år kan få studiepenning. Studerande under 17 år kan få studiepenningens läromaterialstillägg.

Hur mycket du får i studiepenning påverkas av

 • din ålder
 • hur du bor
 • om du är gift
 • om du har barn.

Studiepenningens lägsta belopp är 8–39 euro i månaden. Det kan du få om du är 17–19 år och bor med någon av dina föräldrar. Den största möjliga studiepenningen för studerande som inte har barn är 254  i månaden.

Man ska betala skatt på studiepenningen. Du behöver inte betala skatt om du inte har andra inkomster än studiepenningen.

Läs mer om ansökan om studiepenning på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Studiepenningens försörjarförhöjning

Om du är vårdnadshavare för ett barn som är under 18 år får du en försörjarförhöjning till studiepenningen. Den är 101 euro i månaden. FPA beviljar försörjarförhöjningen automatiskt.

Studiepenningens läromaterialstillägg

Du kan få läromaterialstillägget om du uppfyller följande kriterier:

 • du har inga barn och är inte gift
 • dina föräldrars inkomster är sammanlagt högst 41 100 euro om året.
 • du bor hos dina föräldrar och är under 20 år eller du bor självständigt och är under 18 år.

Du kan få läromaterialstillägg redan som 15- eller 16-åring, trots att du inte kan få studiepenning då.

Du kan ändå inte få läromaterialstillägget om du har rätt till avgiftsfri utbildning.

Vem har rätt till avgiftsfri utbildning?

Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du uppfyller båda dessa villkor :

 • Du avslutar grundskolan år 2021 eller senare.
 • Du är född år 2004 eller senare.

Alla utbildningar är inte avgiftsfria även om du uppfyller villkoren. Ta kontakt med din läroanstalt för att få veta om din utbildning är avgiftsfri. 

Du kan få läromaterialstillägg redan som 15- eller 16-åring, trots att du inte kan få studiepenning då.

Läromaterialstillägget är cirka 47 euro per månad.

Om du redan får studiestöd beviljar FPA läromaterialstillägget automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka om det. Om du ännu inte får studiestöd men kan få läromaterialstillägg alls men kan få läromaterialstillägg kan du lämna in ansökan om studiestöd.

Föräldrarnas inkomster

Dina föräldrars inkomster kan påverka dina möjligheter att få studiestöd och hur mycket du i så fall kan få. Fosterföräldrars eller till exempel far- och morföräldrars inkomster inverkar inte på studiestödet.

Om dina föräldrar har separerat, beaktar FPA inkomsterna för den förälder som du bor hos eller som senast bodde hos.

Högskolestuderande

Om du studerar vid en högskola minskar dina föräldrars inkomster inte studiepenningen och hindrar inte heller att du får studiepenning. Om dina föräldrar har låga inkomster kan det innebära att beloppet av ditt studiestöd höjs.

Studerande vid ett gymnasium, en yrkesläroanstalt eller en folkhögskola

Om du studerar vid ett gymnasium, en yrkesläroanstalt eller en folkhögskola kan dina föräldrars inkomster påverka studiestödet

 • om du är under 18 år eller
 • om du bor hos dina föräldrar.

Föräldrarnas inkomster kan minska beloppet av ditt studiestöd, höja beloppet eller helt och hållet hindra att du får studiestöd.

Om du bor självständigt, alltså någon annanstans än hos dina föräldrar, kan dina föräldrars inkomster inte minska beloppet av ditt studiestöd, utan bara höja det. Dina föräldrars inkomster påverkar ändå din möjlighet att få läromaterialstillägg och statsgaranti för studielån.

Dina föräldrars inkomster påverkar inte studiestödet om

 • du har fyllt 18 år och bor självständigt
 • du är gift
 • du är vårdnadshavare för ett minderårigt barn.

Läs mer