Studiepenning - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Studiepenning

Studerande som har fyllt 17 år kan få studiepenning.

Hur mycket du får i studiepenning påverkas av

 • din ålder
 • hur du bor
 • om du är gift
 • om du har barn.

De lägsta beloppen av studiepenningen är 8–43 euro i månaden. Det lägsta beloppen kan du få om du är 17–19 år och bor med någon av dina föräldrar.

Den största möjliga studiepenningen för studerande som inte har barn är cirka 279 euro i månaden.

Om du är under 17 år kan du få

 • studiepenning, om barnbidrag inte längre betalas
 • läromaterialstillägg, om utbildningen inte är avgiftsfri.

Man ska betala skatt på studiepenningen. Du behöver ändå inte betala skatt på studiepenningen om du inte har andra inkomster.

Läs mer om ansökan om studiepenning på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Studiepenningens försörjarförhöjning

Om du är vårdnadshavare för ett barn som är under 18 år får du en försörjarförhöjning till din studiepenning. Försörjarförhöjningen är cirka 141 euro per månad år 2024. FPA beviljar försörjarförhöjningen automatiskt.

Studiepenningens läromaterialstillägg

Du kan få läromaterialstillägget om du uppfyller alla följande kriterier:

 • Du har inga barn och är inte gift.
 • Dina föräldrars inkomster är sammanlagt högst 41 100 euro om året.
 • Du bor hos din förälder och är under 20 år eller bor självständigt och är under 18 år.

Du kan ändå inte få läromaterialstillägget om du har rätt till avgiftsfri utbildning.

Vem har rätt till avgiftsfri utbildning?

Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du uppfyller följande villkor:

 • Du avslutade grundskolan år 2021 eller senare.
 • Du är född år 2004 eller senare.

Alla utbildningar är inte avgiftsfria även om du uppfyller villkoren. Ta kontakt med din läroanstalt för att få veta om din utbildning är avgiftsfri.

 

Du kan få läromaterialstillägg redan som 15- eller 16-åring, trots att du inte kan få studiepenning då.

Läromaterialstillägget är cirka 52 euro i månaden.

Om du redan får studiestöd, beviljar FPA läromaterialstillägget automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka om det separat.

Om du ännu inte får något studiestöd alls men kan få läromaterialstillägg kan du lämna in en ansökan om studiestöd.

Föräldrarnas inkomster

Dina föräldrars inkomster kan påverka dina möjligheter att få studiestöd och hur mycket du i så fall kan få. Fosterföräldrars eller till exempel far- och morföräldrars inkomster påverkar inte studiestödet.

Om dina föräldrar har separerat, beaktar FPA inkomsterna för den förälder som du bor hos eller som du senast bodde hos.

Högskolestuderande

Om du studerar vid en högskola minskar dina föräldrars inkomster inte studiepenningen och hindrar inte heller att du får studiepenning. Om dina föräldrar har låga inkomster kan det innebära att beloppet av din studiepenning höjs.

Studerande vid ett gymnasium, en yrkesläroanstalt eller en folkhögskola

Om du studerar vid ett gymnasium, en yrkesläroanstalt eller en folkhögskola kan dina föräldrars inkomster påverka studiestödet om något av följande gäller dig:

 • Du är under 18 år.
 • Du bor hos din förälder.

Föräldrarnas inkomster kan minska beloppet av ditt studiestöd, höja beloppet eller helt och hållet hindra att du får studiestöd.

Om du bor självständigt, alltså någon annanstans än hos dina förälder, kan dina föräldrars inkomster inte minska ditt studiestöd, utan bara höja det.

Dina föräldrars inkomster påverkar ändå din möjlighet att få läromaterialstillägg och statsgaranti för studielån.

Dina föräldrars inkomster påverkar inte studiestödet om något av följande gäller dig:

 • Du har fyllt 18 år och bor självständigt.
 • Du är gift.
 • Du är vårdnadshavare för ett minderårigt barn.

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i studiepenning på FPA:s webbplats (på standardspråk)

Läs mer

Senast ändrad 9.2.2024

Vad tycker du om sidan?