Studielån | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studielån

Studielånet är ett statsgaranterat lån som man måste betala tillbaka. Om FPA beviljar dig statsgaranti för studielån kan du ansöka om studielån hos den bank du själv väljer.

Eftersom lånet är statsgaranterat behöver du ingen annan säkerhet för lånet. Statsgarantin är giltig i högst 30 år från det att du lyfter den första låneposten.

Kom överens med din bank om räntan och återbetalningsschemat för ditt studielån.

Ändringar i studiepenningen och studielånet

Riksdagen har godkänt ändringar i lagen om studiestöd. Beloppet av statsgarantin för studielån höjs och antalet gånger som lånet kan lyftas ändras. Beloppet av försörjarförhöjningen till studiepenningen höjs också. Ändringarna träder i kraft stegvis under år 2024.

Läs mer om de planerade ändringarna.

Vem kan få studielån?

Du kan beviljas statsgaranti för studielån om du har studiepenning från FPA eller vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden. Med studiepenning avses annan studiepenning än läromaterialstillägget till studiepenningen.

Även om du inte får studiepenning kan du ändå beviljas lånegaranti i följande situationer:

  • Du bor hos en förälder, är 18–19 år, studerar vid en läroanstalt på andra stadiet och kan inte få studiepenning på grund av dina föräldrars inkomster. Du kan ändå beviljas lånegaranti.
  • Du bor inte hos din förälder, är under 17 år och kan inte få annan studiepenning eftersom barnbidrag betalas för dig. Du kan ändå beviljas statsgaranti om dina föräldrars sammanlagda inkomster är under 64 400 euro per år.
  • Om du avlägger kandidatexamen i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan eller om du avlägger grundkursen i en del för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan eller den första delen av grundkursen i två delar för gränsbevakare, kan du beviljas lånegaranti, men studiepenning kan inte beviljas eftersom du får dagpenning för studietiden från din läroanstalt.

I övriga fall kan lånegaranti beviljas endast om du får studiepenning eller vuxenutbildningsstöd. Läs i vilka situationer du kan få studiestöd och stöd för boende.

När kan man inte få statsgaranti för studielån?

Du kan inte få statsgaranti för studielån om ett studielån du tidigare haft drivs in av FPA.

Om ditt studielån drivs in av FPA och du därför får avslag på din ansökan om statsgaranti för studielån kan du ansöka om att beviljas statsgaranti av särskilda skäl. I så fall måste du lämna in en utredning om dessa särskilda skäl till FPA. Anvisningar för hur utredningen ska göras finns som bilaga till beslutet om studiestöd. Om du har godtagbara särskilda skäl får du ett positivt beslut om statsgaranti. Om dina skäl inte kan godtas får du ett avslagsbeslut.

Statsgaranti för studielån beviljas inte studerande som avtjänar frihetsstraff.

Utkomststöd beviljas i sista hand

Om alla inkomster, tillgångar och sociala förmåner som du har inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, kan du söka utkomststöd hos FPA.

Läs mer