Studerande | Lättläst | FPAGå till innehållet

FPA:s stöd för studerande

FPA kan bevilja studiestöd till studerande.

Till studiestödet hör

 • studiepenning
 • studiepenningens försörjarförhöjning
 • studiepenningens läromaterialstillägg
 • statsgaranti för studielån
 • bostadstillägg.

Du kan få bostadstillägg bara om du studerar till exempel på Åland, utomlands eller vid en folkhögskola.

En studerande som bor i Finland kan vanligtvis få allmänt bostadsbidrag.

Andra FPA-stöd för studerande är till exempel

 • skolresestöd
 • studielånskompensation
 • måltidsstöd.

Vem kan få studiestöd?

Du kan ansöka om studiestöd när du inleder studier efter grundskolan.

Du kan få studiestöd om du studerar vid

 • ett gymnasium
 • en yrkesläroanstalt
 • en högskola
 • en folkhögskola.

Du kan få studiestöd även i grundskolan, om det gäller utbildning som handleder för  examensutbildning eller grundläggande utbildning för vuxna.

För studier vid ett vuxengymnasium kan du få studiestöd bara om du har rätt till avgiftsfri utbildning eller om du tar en kombinationsexamen. Kombinationsexamen betyder att du studerar samtidigt för en yrkesinriktad grundexamen och för studentexamen.

Dina inkomster och ibland också föräldrarnas inkomster kan påverka dina möjligheter att få studiestöd.

Vem har rätt till avgiftsfri utbildning?

Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du uppfyller följande villkor:

 • Du avslutade grundskolan år 2021 eller senare.
 • Du är född år 2004 eller senare.

Alla utbildningar är inte avgiftsfria även om du uppfyller villkoren. Ta kontakt med din läroanstalt för att få veta om din utbildning är avgiftsfri.

 

Om du kommer från ett annat land för att studera i Finland får du vanligen inte studiestöd.

Om du studerar i ett annat land kan du få studiestöd från FPA. I så fall måste du ha fasta band till Finland, alltså att du bor här eller har familj här.

Vem får inte studiestöd?

Du kan inte få studiestöd om du redan har till exempel något av följande stöd:

 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd
 • sjukdagpenning
 • rehabiliteringspenning för dina studier
 • pension (gäller inte familjepension).
 • alterneringsersättning
 • studiestöd från ett annat land
 • vuxenutbildningsstöd.

Om du får vuxenutbildningsstöd kan du ändå få statsgaranti för studielån.

Du kan inte heller få studiestöd om

 • du deltar i arbetskraftsutbildning
 • du studerar med läroavtal
 • du gör militärtjänst eller civiltjänst.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk mitt under studierna kan du bli sjukledig och ansöka om sjukdagpenning hos FPA.

Om FPA beviljar dig sjukdagpenning, avbryter FPA utbetalningen av ditt studiestöd.

Läs mer om sjukdagpenning.

Militärtjänst och civiltjänst

Du kan inte få studiestöd när du gör militärtjänst eller civiltjänst. Om du får studiestöd ska du meddela FPA när du inleder din militärtjänst eller civiltjänst. FPA drar då in ditt studiestöd. Du kan ansöka om studiestöd på nytt när du börjar studera igen.

Du kan be att studiestödet dras in och ansöka om studiestöd på nytt i FPA:s e-tjänst (på standardspråk).

Studiestöd för gymnasiestudier och yrkesstudier

FPA kan bevilja studiestöd för gymnasiestudier och yrkesstudier. För studier vid ett vuxengymnasium kan du få studiestöd bara om du har rätt till avgiftsfri utbildning eller om du tar en kombinationsexamen.

Du kan också få studiestöd för till exempel

 • studier vid en folkhögskola eller ett idrottsinstitut
 • handledande utbildning, till exempel Hux-utbildning
 • grundläggande utbildning för vuxna.

Du får studiestöd för en viss tid.

För gymnasiestudier beviljas stöd först till slutet av det tredje studieåret.

För yrkesstudier får du stöd för den tid som motsvarar studiernas omfattning.

Om dina studier fortsätter efter det ska du ansöka om stöd för tilläggstid. Om du blir färdig med dina studier tidigare än planerat eller om du avbryter dina studier ska du meddela FPA detta.

Studiestöd för högskolestudier

Du kan få studiestöd för

 • studier för högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola
 • utbildning som förbereder för yrkeshögskolestudier och som är avsedd för invandrare
 • studier för att avlägga fristående betyg eller studiehelheter efter en högskoleexamen.

Hur lång tid du kan få studiestöd beror på studiernas omfattning. Under ett läsår betalas studiestöd vanligen för 9 månader.

För att du ska kunna få studiestöd måste du göra framsteg i studierna. FPA följer upp hur det går med dina studier.

Hur mycket studiestöd kan man få?

Studerande som inte har barn kan få högst cirka 1129 euro i månaden i studiepenning och studielån. Av den här summan är cirka 279 euro studiepenning och 850 euro är studielån.

Studerande som har barn kan få studiepenningens försörjarförhöjning.

Dessutom kan studerande få allmänt bostadsbidrag.

Det finns en räknare som du kan använda för att beräkna hur mycket stöd du kan få (på standardspråk).

Om du har frågor om de olika stöden för studerande får du gärna ringa servicenumret 020 692 229.

Läs mer