Hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Från år 2021 ska studerande vid yrkeshögskolor och universitet betala en hälsovårdsavgift till FPA.

Avgiften är cirka 36 euro per termin.

Hälsovårdsavgiften används för att finansiera Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). SHVS erbjuder hälsovård för studerande vid yrkeshögskolor och universitet.

FPA skickar ingen räkning på avgiften. Du ska själv komma ihåg att betala den.

Hälsovårdsavgiften ska betalas 2 gånger per år. Betala avgiften för vårterminen senast 31.1 och avgiften för höstterminen senast 30.9.

Du kan betala avgiften på nätet i FPA:s e-tjänst (inte på lättläst).